Gehuurde boot in slechte staat

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: (non)conformiteit / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 187516/192046

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de slechte staat van de door de consument gehuurde boot, waarvoor de consument gedeeltelijke terugbetaling van de huursom verlangt. De ondernemer heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen schriftelijk verweer ingediend. De commissie is op basis van de toelichting van de consument en de door hem overgelegde foto’s van oordeel dat de gevorderde en niet-weersproken vordering van de consument haar niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt en derhalve toewijsbaar is. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft de slechte staat van de door de consument gehuurde boot, waarvoor de consument
gedeeltelijke terugbetaling van de huursom verlangt.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een Lunstroo Vollenhovense Bol voor een periode van 10 dagen gehuurd van de
ondernemer voor een bedrag van € 1.800,– Bij aankomst bleek de boot een roestbak waar bijna niets
aan deugde en in plaats van aanwezigheid bij de overdracht van het schip voor de huurperiode is de
ondernemer voor een verblijf in het buitenland en niet bereid service te geven. De boot is heel vies
wegens onafgemaakt laswerk aan de overloop, ook is er een ongeleegde Porta Potti in plaats van een
pomptoilet.

Er zijn geen vaste marifoon, laadkabel, navigatie en vaarverlichting aanwezig, de koelbox is defect,
waardoor helft van de voorraad verrot/beschimmeld, de zwaardlopers zijn versleten en bijna al het
touwwerk is in rafels met gevaarlijk geknoopte einden. De ondernemer is niet bereid nieuwe WC en
laadkabel te leveren.

De consument kon ook zelf geen WC kopen in de wijde omgeving. Om uit impasse te komen is de
consument zelf begonnen alles schoon te maken en te repareren. Hier is de consument drie dagen
mee bezig geweest, alvorens te kunnen uitvaren. Via de app heeft de consument de ondernemer
gewaarschuwd 50% van de huursom terug te eisen en heeft dat de laatste dag via mail formeel
gedaan. Reactie van de ondernemer is dat de consument het verkeerd heeft gedaan en aangifte zal
worden gedaan bij de politie, omdat de consument de ondernemer lastiggevallen zou hebben.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft, hoewel daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, geen schriftelijk verweer
ingediend.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.
De commissie is op basis van de toelichting van de consument en de door hem overgelegde foto’s van
oordeel dat de gevorderde en niet-weersproken vordering van de consument haar niet ongegrond of
onrechtmatig voorkomt en derhalve toewijsbaar is, zodat de ondernemer wordt veroordeeld tot betaling aan de consument van een bedrag ad € 900,– zijnde de helft van de door de consument betaalde huursom.

Nu de consument in het gelijk wordt gesteld dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van
de commissie een bedrag van € 102,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
De commissie zal voorts bepalen dat de ondernemer als de in het ongelijk gestelde partij overeenkomstig het reglement van de commissie behandelingskosten aan de commissie verschuldigd is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie:
– verklaart de klacht van de consument gegrond;
– bepaalt dat de ondernemer de helft van de door de consument betaalde huurbedrag, te weten
€ 900,– aan de consument terugbetaalt;
– bepaalt dat de ondernemer tevens een bedrag van € 102,50 dient te vergoeden aan de
consument ter zake van het klachtengeld;
– bepaalt dat betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit
bindend advies;
– bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie tevens
behandelingskosten aan de commissie verschuldigd is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, bestaande uit de heer mr. J.N. de Blécourt,
voorzitter, de heer M.P. Bakker, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, in aanwezigheid van
mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 13 februari 2023.