Geluidsoverlast vakantiewoning.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU06-0063

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 februari 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst, inhoudend de verhuur door ondernemer aan consument van [een vakantievilla] in [het buitenland] voor de periode 24 juni tot 8 juli 2007 voor de prijs van € 7.700,– exclusief € 933,09 aan bijkomende kosten.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Een groot deel van onze vakantie (7 van de 10 werkdagen die in de vakantie vielen) hebben wij ernstige geluidsoverlast gehad van een luchthamer waarmee bij de buren een zwembad uit de rotsen werd uitgehakt. Dit gebeurde op 50 meter afstand van het terras met zwembad waar wij met vier kinderen het grootste deel van de dag doorbrachten. Ondanks verzoek werd niets aan de overlast gedaan. Niet alleen was het geluidsniveau erg hoog, maar het lawaai trad ook telkens onvoorspelbaar op. Ik vind de door ondernemer geboden vergoeding van € 700,– onvoldoende. Ik vind 50% van de daghuur voor 6 van de 10 werkdagen redelijk. Ik kom dan uit op € 1.650,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De gebruikelijke compensatie voor dit soort ongemakken is niet meer dan 20%. Gerelateerd aan het aantal dagen ongemak komen wij dan uit op € 660,–. Indien de berekeningswijze van consument wordt gevolgd komen wij uit op een compensatie van € 1.550,– omdat de huur in een van de twee verhuurweken lager was dan in de andere.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Ter zitting heeft consument nogmaals zijn ervaringen uiteengezet en daarbij kleurenfoto’s overgelegd van de villa, de omgeving waarin die is gesitueerd, de luchthamer en de positie van een en ander ten opzichte van elkaar. Alles bijeengenomen vindt de commissie de gevraagde compensatie alleszins redelijk. Iemand die voor een huur van de omvang als hier is afgesproken een villa huurt zoals waarvan hier sprake was mag verwachten dat hij daarvoor rust en comfort geleverd krijgt. Daarbij komt nog dat consument onweersproken heeft gesteld dat het werk waarop de luchthamer was ingezet al gaande was toen hij in de villa arriveerde. Verhuurder wist dus, althans had moeten weten, dat hier een verstoring van huurgenot speelde en had consument daarvoor kunnen en moeten waarschuwen.   Ondernemer heeft zich erop beroepen dat de gebruikelijke compensatie in dit soort gevallen 20% van de huurprijs is. Die stelling is verder niet nader uiteengezet en ook niet met verdere informatie onderbouwd, zoals bijvoorbeeld aanbevelingen vanuit de branche of anderszins.   De klacht is dan ook gegrond. Klachtengeld is voor rekening van ondernemer, nu deze in het ongelijk wordt gesteld.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Ondernemer betaalt binnen een maand na verzending van dit advies aan consument een bedrag van € 1.650,–.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 22 december 2006.