Gevolgen overname; vertraging bij wisseling van provider, 18 dagen niet onredelijk lang

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Internetverbinding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: ECD08-0341

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een internetaansluiting.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument stelt dat hij op 5 mei 2008 een abonnement voor internet bij de ondernemer heeft afgesloten. Op deze datum zou ook de aansluiting bij zijn vorige provider worden omgezet. Dit is niet gebeurd. Op 11 juni 2008 is de aansluiting bij de vorige provider afgesloten, terwijl de nieuwe aansluiting pas op 27 juni 2008 is gerealiseerd. De consument stelt hierdoor 18 dagen zonder internetaansluiting te hebben gezeten, waardoor hij schade ten bedrage van € 2.000,– heeft geleden. Deze schade bestaat uit misgelopen inkomsten, kosten in verband met het bellen naar de helpdesk van de ondernemer (€ 35,–) en de kosten van een monteur (€ 15,–).   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De gevorderde schadevergoeding betreft voor het grootste deel een vergoeding voor misgelopen inkomsten uit in- en verkoop van goederen, waarvoor de consument gebruik maakt van internet.   De consument verlangt vergoeding van zijn schade ten bedrage van € 2.000,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft aangevoerd dat de relatief geringe vertraging bij de realisering van de nieuwe aansluiting geen schadeclaim ter grootte van het door de consument verlangde bedrag rechtvaardigt. De consument heeft de vermeende schade ook niet deugdelijk onderbouwd, noch heeft hij aangetoond dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden.   Om te proberen de kwestie tot tevredenheid op te lossen, heeft de ondernemer de consument na het aanhangig maken van de klacht een bedrag van € 200,– aangeboden, als volgt samengesteld: € 35,– ter compensatie van extra belkosten, € 15,– voor een monteursbezoek, € 50,– klachtgeld en € 100,– voor ongemak. De consument heeft dit aanbod niet geaccepteerd. De ondernemer doet dit voorstel gestand.   De klacht van de consument dient ongegrond te worden verklaard, omdat de consument dit redelijke voorstel van de ondernemer niet heeft geaccepteerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Anders dan de consument stelt, is een vertraging van 18 dagen bij de aansluiting niet onredelijk lang. Het is natuurlijk wel vervelend, maar ook niet meer dan dat.   De commissie is het volledig met de ondernemer eens dat de relatief geringe vertraging bij de realisering van de nieuwe aansluiting geen schadeclaim ter grootte van het door de consument verlangde bedrag rechtvaardigt en dat de consument zijn vermeende schade ook niet deugdelijk heeft onderbouwd, noch heeft hij aangetoond dat hij daadwerkelijk schade heeft geleden. Bovendien is het maar zeer de vraag of de gevorderde schade voor misgelopen inkomsten voor vergoeding in aanmerking komt.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De ondernemer heeft inderdaad niet tijdig gereageerd, zoals de ondernemer zelf ook heeft erkend. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod. De commissie acht de klacht derhalve gegrond.   De commissie wijst het verzoek van de consument tot vergoeding van de kosten in verband met het bijwonen van de zitting af. Ingevolge het reglement van de commissie worden slechts in bijzondere gevallen kosten vergoed, die verband houden met de behandeling van het geschil door de commissie. De commissie acht in dit geval geen bijzondere omstandigheden aanwezig om een vergoeding voor deze kosten toe te kennen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, indien en voor zover daaraan nog niet is voldaan. In dit aanbod is een vergoeding voor het klachtengeld begrepen.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten op 16 januari 2009.