Het aantal sterren wordt plaatselijk bepaald. In dit geval niet vergelijkbaar met het Nederlandse sterren-systeem. Reiziger mag wel aanspraak maken op hetgeen de beschrijving belooft.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI08-1495

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 15 mei 2008via het boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor acht personen naar Elenite in Bulgarije met verblijf in een hotel op all inclusive basis, voor de periode van 12 juli 2008 tot en met 26 juli 2008 voor de som van € 2.731,–.   Klager heeft op 28 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven aan de reisorganisator.   Het hotel was nog geen driesterren hotel, terwijl het als een viersterren hotel wordt aangeboden in de brochure die ons bij het boekingskantoor werd getoond. Verder moest worden bijbetaald voor de animatie en de drankjes bij de beachbar. Ook was kamerreiniging en de handdoekenwissel onvoldoende. Als er twee personen hadden gedoucht was het warme water op. Het was er vies: mijn zoon had drie dagen diarree en mijn dochter kreeg oorontsteking. Ter plaatse is een ander hotel als alternatief aangeboden, maar dat had geen kinderfaciliteiten en is daarom geweigerd. Toen wij na twee dagen wegwilden, was een eerdere terugvlucht niet mogelijk. Omdat het eten van slechte kwaliteit was (iedere dag hetzelfde, altijd rauw en vies) is noodgedwongen buitenshuis gegeten voor een bedrag van € 1.000,– (inclusief buskosten naar het centrum).   Klager verlangt een vergoeding van € 3.000,– in totaal.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Allereerst moet er op worden gewezen dat er geen vergelijking mag plaatsvinden met het hier bekende sterrensysteem, maar dat dit plaatselijk wordt bepaald. Ook worden ligging, inrichting en service daarbij betrokken. In de prijzenbrochure wordt daar op gewezen. Al direct na aankomst wilde klager een betere accommodatie, omdat het geen vier sterren accommodatie zou zijn, maar in de reisbrochure wordt het hotel als een driesterren hotel aangeboden. Er is een luxer hotel aangeboden tegen bijbetaling van het prijsverschil, maar dat is door klager afgewezen. Klager wilde terugvliegen met de garantie van dat de niet genoten dagen zouden worden terugbetaald. Die garantie kon niet worden gegeven en de vluchten tot en met 25 juli zaten al vol. Verder wordt de kamer extra schoongemaakt en is er een extra handdoekenwissel als klager dat bij de receptie meldt. Ook blijkt niet uit foto’s o.i.d. dat de kamer van slechte kwaliteit zou zijn en hetzelfde geldt voor de hygiëne van zwembad/douche/wc. Dat het eten van slechte kwaliteit is wordt niet gestaafd en er is niet bij de hotelleiding geklaagd. Het staat ieder vrij op eigen kosten elders te gaan eten. Dat en wat er extra moest worden bijbetaald naast de all inclusieve formule is niet duidelijk geworden. Overigens is bij de accommodatieverschaffer in het geheel niet geklaagd.   De reisorganisator heeft d.d. 30 oktober 2008 een vergoeding aangeboden van € 150,– in de vorm van een reischeque.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie stelt voorop dat Bulgarije nog een toeristenland in ontwikkeling is en dat daarmee rekening moet worden gehouden. Uit de klachtbrief van klager stijgt echter een dermate ellende op dat het de commissie wel duidelijk is geworden dat als klager dit allemaal van tevoren had geweten zij nooit en te nimmer naar Bulgarije was afgereisd. Natuurlijk mag het Bulgaarse sterrensysteem niet met het Nederlandse worden vergeleken, is de kwaliteit van het eten een subjectieve aangelegenheid en moet er rekening worden gehouden met bijbetaling aan de beach bar, maar dat laat onverlet dat klager aanspraak mag maken op de beloofde faciliteiten voor de kinderen op een schone en nette kamer (zonder zandvlooien) alsook op voldoende voedsel en bestek. Dat klager in het geheel niet heeft genoten blijkt ook wel uit het niet weersproken feit dat zij na twee dagen naar huis wilde terugkeren.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden en kosten heeft moeten maken, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 500,– (waarmee het aanbod van een reischeque ad € 150,– vervalt). Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de reisorganisator bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 205,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 7 mei 2009.