Het boekingskantoor is verantwoordelijk voor het niet zorgvuldig genoeg zorgdragen voor een kosteloze omboeking in het geval een vlucht wordt geannuleerd.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI07-0483

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 25 augustus 2007 via het boekingskantoor totstandgekomen overeenkomst tot het leveren van een vliegreis voor vier personen naar Berlijn in Duitsland voor de periode van 26 februari 2007 tot 4 maart 2007 voor de som van € 497,–.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Na de boeking vernam ik dat Air Berlin de route niet meer vloog. Ik heb contact opgenomen met het boekingskantoor. Men kon niet meer regelen dan dat het geld zou worden teruggestort, terwijl een nieuwe boeking kon worden geplaatst. Dat is gebeurd, maar de tickets kosten € 256,– meer. Achteraf is gebleken dat een omboeking zonder meerkosten zonder meer mogelijk was geweest.

Klager verlangt een vergoeding van € 256,–.

Standpunt van het boekingskantoor

Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager boekte op 25 augustus 2006 vier vliegtickets naar Berlijn met Air Berlin voor een bedrag van € 242,32 (tickets en tax). Op 13 september 2006 kregen wij deze reservering op onze queue in Galileo. Air Berlin bleek al haar vluchten tussen Amsterdam en Berlijn definitief beëindigd te hebben en de reservering van klager bleek geannuleerd.

In de reservering stond de volgende opmerking van Air Berlin: ‘FREE REFUND AUTHO FOR CNLD FLT AB8148 OR CALL 0049 30 34342041 UNTIL 21SEP06 FOR RBK’.

Wij hebben daarop contact opgenomen met Air Berlin en kregen te horen dat klager volledige restitutie kon krijgen. Een alternatief was er niet. Er werd ons niet verteld dat er een mogelijkheid bestond klager kosteloos om te boeken naar Transavia.

Klager heeft vervolgens een boeking met Transavia gemaakt voor een bedrag van € 496,74 (tickets en tax) en restitutie van Air Berlin gekregen voor € 242,32.

Naar achteraf bleek had Air Berlin de passagiers zelf kosteloos op diezelfde Transavia vluchten om kunnen boeken. Wij hebben daarop een klacht bij Air Berlin ingediend, teneinde het ten onrechte betaalde verschil te claimen. Air Berlin heeft hier herhaaldelijk negatief op geantwoord.

Wij begrijpen de claim van klager volkomen, en zijn het met hem eens dat hij de meerkosten voor de reservering met Transavia ten onrechte heeft betaald.

Wij zijn echter van mening dat deze claim niet gericht kan zijn aan het boekingskantoor. Als reisbureau hebben wij slechts een bemiddelende rol en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van annuleringen door een luchtvaartmaatschappij.

Uiteraard hebben wij de taak om ons in te zetten voor een correcte afhandeling van een annulering dan wel schemawijziging. Dit hebben wij gedaan door ons te informeren bij de luchtvaartmaatschappij en vervolgens ook door een aantal malen op terugbetaling van het ten onrechte betaalde bedrag aan te dringen. Wij wijzen klager er hierbij op dat ons als bemiddelaar niet meer middelen ter beschikking staan.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat het op de weg van het boekingskantoor had gelegen om bij het informeren bij Air Berlin nadrukkelijk te vragen naar de betekenis van de tweede helft van de gewraakte zinsnede in de reservering met betrekking tot “rebook”. Dat het boekingskantoor aan die zinsnede een andere betekenis heeft gegeven dan door Air Berlin is bedoeld, ligt geheel in de risicosfeer van het boekingskantoor en kan niet met succes aan klager worden tegengeworpen. Het had op de weg van het boekingskantoor gelegen om klager kosteloos om te boeken op een vlucht van Transavia. Klager maakt op goede gronden aanspraak op restitutie van het reisverschil.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het boekingskantoor betaalt aan klager een vergoeding van € 256,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Bovendien dient het boekingskantoor overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is het boekingskantoor aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 125,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 17 juli 2007.