Incassokosten niet voor rekening consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Kosten    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: KLU99-0008

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

Aan de deskundige heeft de commissie gevraagd zijn rapportage wat te preciseren wat de deskundige heeft gedaan zodat nu een einduitspraak kan worden gegeven.   De consument heeft op 16 maart een reactie gegeven op het tussen advies. De commissie heeft daar nog aandacht aan besteed door te bepalen dat de incassokosten niet ten laste van de consument kunnen worden gebracht.   Op grond van de [branche]-voorwaarden die in deze toepasselijk zijn komen de door de ondernemer gemaakte incasso kosten niet ten laste van de consument indien deze het geschil bij de commissie heeft ingediend.   Het bij de advocaat van de ondernemer gedeponeerde bedrag van ƒ 5.260,33 dient verrekend te worden met het bedrag dat de deskundige heeft vastgesteld om de gebreken te herstellen. Dit bedrag is vastgesteld op ƒ 500,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van ƒ 500,–.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 100,–.   Het depotbedrag dient als volgt te worden verrekend. Van het door de consument bij de advocaat van de ondernemer gestorte depotbedrag van ƒ 5.260,33 komt de consument ƒ 600,– en de ondernemer ƒ 4.660,33 toe (ƒ 5.260,33 – ƒ 500 – ƒ 100,–). Het is aan de advocaat van de ondernemer om het gedeponeerde bedrag te verrekenen. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven op 19 december 2000.