Ingeklemde gesprekken, consument zelf verantwoordelijk voor gebruik telefoon

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Kosten    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 63198

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft door de ondernemer gefactureerde kosten voor het bellen naar 0900-nummers.   Nader standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft voldaan aan het overleggen van de in het tussenadvies van 14 februari 2012 door de commissie gevraagde gegevens (call detail records). Deze gegevens dienen als hier ingelast te worden beschouwd. De commissie heeft van deze gegevens kennisgenomen via schermvergroting.   Nader standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op de door de ondernemer overgelegde call detail records gereageerd bij brief van [de rechtsbijstandsverzekeraar] van 5 april 2012. Deze brief dient als hier ingelast te worden beschouwd.   Nadere boordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Naar het oordeel van de commissie dient uit de door de ondernemer overgelegde gegevens te worden afgeleid, dat de door de ondernemer aan de consument gefactureerde verbruikskosten zijn gegenereerd door [de aansluiting van de consument]. Bij dit oordeel heeft de commissie mede in aanmerking genomen, dat er sprake is van zogenoemde ingeklemde nummers. Dit wil zeggen, dat er voor of na de betwiste verbindingen telkens verbindingen voorkomen (in het onderhavige geval regionaal, nationaal en naar mobiel) die door de consument niet worden betwist. De commissie sluit niet uit, dat de consument de betwiste verbruikskosten inderdaad niet zelf heeft gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door huisgenoten of een sleutelhouder zijn gebeurd. De consument is evenwel wel zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn verbinding wordt gemaakt. Het argument van de consument dat de er wel gehackt moet zijn, omdat de tijdsduur van de verbindingen nagenoeg gelijk is kan geen doel treffen. Online-spelletjes en/of andere servicediensten kunnen – behoudens de gebruiker eerder stopt – nu eenmaal een vaste duur hebben.   Gelet op het voorgaande acht de commissie de klacht van de consument ongegrond.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 420,76 dient naar de rekening van de ondernemer te worden overgemaakt.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Het door de consument in depot gestorte bedrag ad € 420,76 dient naar de rekening van de ondernemer te worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatie op 20 april 2012.