Ketting ziet er na schoonmaak heel anders uit

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sieraden en Uurwerken    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 13878/25850

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft haar ketting ter reparatie afgegeven bij de ondernemer. Bij het afhalen zag de ketting er zo anders uit, dat de consument van mening is een andere ketting te hebben ontvangen. De ondernemer wijst erop dat de ketting na reparatie (zoals gebruikelijk) is schoongemaakt. Omdat de ketting en de hanger erg vuil waren door intensief gebruik, kan dit wel eens moeilijk te herkennen zijn voor de consument. Naar het oordeel van de commissie is de motivering van de ondernemer consistent. Door de reparatie en de schoonmaak heeft het sieraad een andere glans, waardoor het goed mogelijk is dat de consument zich het “oude” uiterlijk anders herinnert. De consument heeft verder ook niet aannemelijk gemaakt dat zij een ander sieraad heeft ontvangen dan zij had ingeleverd. De commissie verklaart de klacht dan ook ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in april 2019 tussen partijen tot stand gekomen reparatieovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot repareren/vernieuwen van het hangoog aan de hanger (met fotoplaatje), met bij behorende ketting/collier. Dit tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 15,–.

De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 13 april 2019.

De consument heeft op 4 september 2019 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt als volgt.

Het oogje aan mijn hanger was versleten. Ik heb mijn ketting erbij gegeven zodat het zou passen in een nieuw oogje, dit omdat ik een vrij grove gouden ketting heb. Bij het afhalen bleek dat mijn ketting niet meer dezelfde was. De ketting is veel dunner en korter. De foto’s op het plaatje zijn minder zichtbaar en plaatje voelt dunner aan. De rand eromheen is dunner en smaller.

De consument verlangt afgifte door de ondernemer van “mijn eigen ketting en hanger”.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt als volgt.

Wij zijn voor 100% zeker dat wij het originele collier en hanger voor de consument gerepareerd hebben en hebben teruggegeven. Daar het collier en de hanger heel erg vuil waren, doordat het jarenlang intensief dag en nacht wordt gedragen, is het na de reparatie, zoals altijd, schoongemaakt. Dit is wel eens moeilijk te herkennen voor de klant. Toelichting bij de kopie van de inschrijving van de reparatie is het vermelden van de eerdere reparatie zichtbaar nl, “reparatienummer 24716 gd collier 66cm”. Het collier is al eerder in reparatie geweest bij ons (en is zelfs door het dragen langer geworden, 70cm) De fotomunt is ook hetzelfde gebleven, omdat deze door de lasergravure maar heel licht gepolijst kan worden.

De ondernemer gaat dan ook niet akkoord met de bewering van de consument dat het een andere collier met hanger betreft, dat is afgegeven aan haar.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De tegenspraak van de ondernemer is consistent en gemotiveerd.

Dat de juiste hanger en ketting zijn teruggegeven aan de consument volgt naar het oordeel van de commissie met name uit het volgende:
– de foto op het plaatje in/op de hanger, die door middel van een lasergravure is aangebracht, is dezelfde foto gebleven. Dat de foto door reiniging mogelijk wat minder “zichtbaar” is geworden, maakt dit niet anders;

– door of in opdracht van de ondernemer is het hangoog verdikt, en zijn na deze bewerking de hanger en het collier gepolijst en schoongemaakt. Bij het polijsten is volgens de ondernemer rekening gehouden met de foto lasergravure op het plaatje. Door deze bewerkingen ontstaat inderdaad een andere glans op de gouden producten en is het goed mogelijk dat de consument het “oude” uiterlijk van haar sieraden anders herinnert dan op het moment van inleveren daarvan ter reparatie bij de ondernemer;

– uit het digitale reparatie registratiesysteem van de ondernemer is (vanwege een eerdere reparatie door de ondernemer aan dit sieraad met hanger) gebleken dat dit gouden gourmet collier in 2017 een lengte had van 66 cm. Voor juist mag worden aangenomen dat door het dragen, er tussen de schakeltjes van het collier door vuil extra slijtage is ontstaan waardoor de lengte van het collier is toegenomen;

– indachtig de gemotiveerde tegenspraak van de ondernemer had het op de weg van de consument gelegen om concrete feiten te stellen (en aannemelijk te maken) waaruit blijkt dat een andere hanger en/of ketting moeten zijn afgegeven dan zijn ingeleverd bij de ondernemer. Zulks is nagelaten door de consument, hetgeen voor haar risico moet blijven;

– op 13 april 2019 is het collier en de hanger na reparatie overhandigd aan de consument. Eerst veel later, te weten op 4 september 2019, heeft de consument voor het eerst deze klacht onder de aandacht van de ondernemer gebracht. Dit is naar het oordeel van de commissie een opvallend lange periode, waaruit kan en mag worden afgeleid dat de consument toen zelf ook lang heeft getwijfeld aan de juistheid van haar eigen stellingname. Immers bij een klacht als deze dient snel zo niet direct te worden geklaagd bij de ondernemer.

De slotsom luidt dan ook dat de klacht ongegrond is.

Er is geen reden gebleken om een deskundige nog nader onderzoek te laten verrichten.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sieraden en Uurwerken bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, de heer W.A. Muhring en mr. C.A. Bontje, leden, op 9 juli 2021.