Kindvriendelijk hotel niet toegezegd. Uit brochure blijkt juist dat het hotel gelegen is in een uitgaansgebied voor jongeren.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75182

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 1 augustus 2012via een website met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor drie personen naar Playa de Palma op Mallorca (Spanje) met verblijf in een hotel op all inclusive basis, voor de periode van 12 augustus 2012 t/m 20 augustus 2012 voor de som van € 1.637,–. Klager heeft op 30 augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in de aan partijen bekende brieven aan de reisorganisator.   Ik heb via de website van de reisorganisator een reis geboekt en de verdere afwikkeling door een boekingskantoor laten verrichten. Op de website werd het geboekte hotel aangemerkt als een kindvriendelijk hotel en dat werd bevestigd door de medewerkster van het boekingskantoor bij het afhalen van de reisbescheiden, maar in werkelijkheid bleek het (in ieder geval in de zomermaanden) een jongerenhotel te zijn. De jongeren feestten volop en waren om 12.00 uur al dronken, terwijl de hotelmedewerkers ze niet onder controle hadden en daarom alles toelieten. Het betekende bijvoorbeeld dat we niet rustig konden zwemmen. Overigens was het kinderzwembad slecht 10 m². Het hotel lag in het grootste uitgaansgebied van Mallorca. Naast het hotel ligt een zogeheten ‘Bierstrasse’. Na 21.00 uur werd er extreem harde muziek gedraaid en dat betekende dat mijn zoon van nog geen jaar niet kon slapen. Er werden nauwelijks alternatieven aangeboden voor de overlast. Volgens de hostess en de hotelmedewerkers hadden we dit hotel niet moeten boeken. Een reisorganisator is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de overige hotelgasten, maar in dit geval is de reisorganisator tekort geschoten in de informatieplicht.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven aan klager.   Het klopt dat uit de beschrijving blijkt dat er kinderactiviteiten en –faciliteiten worden aangeboden, maar er wordt niet vermeld dat het om een kindvriendelijk hotel gaat. Daarnaast wordt vermeld dat door de ligging de populariteit onder jongeren groot is. Zo wordt de centrale ligging in een levendige omgeving vermeld en ook dat een discotheek en bars zijn gelegen op maximaal 600  meter. Bij de algemene informatie over Playa de Palma is vermeld dat er swingende stranden en volop uitgaansmogelijkheden zijn. Het is een van de populairste badplaatsen van Mallorca. Omdat sprake is van een gezellige drukte van uitgaansgelegenheden kunnen we geen rust garanderen. Dat blijkt ook uit 8.15 van onze Algemene Voorwaarden die conform art. 5 lid 6a ANVR-Reisvoorwaarden deel uitmaken van de reisovereenkomst. De reisleiding ter plaatse heeft een alternatief aangeboden en dat betrof een upgrade, zodat kosten in rekening zouden worden gebracht. Omdat de reis is uitgevoerd conform de reisovereenkomst, wordt geen financiële compensatie geboden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De klacht heeft er betrekking op dat klager in plaats van in een kindvriendelijk hotel terecht kwam in een jongerenhotel en daarbij werd geconfronteerd met veel overlast. De commissie wijst er allereerst op dat noch het aanbod noch de boekingsbevestiging inhouden dat er sprake is van een kindvriendelijk hotel, er blijkt slechts dat kinderactiviteiten en –faciliteiten worden aangeboden. Verder blijkt uit de brochure dat het hotel centraal gelegen is in een levendige omgeving en dat de populariteit onder jongeren groot is. Evenzo blijkt dat een discotheek en bars zijn gelegen op maximaal 600 meter, terwijl bij de algemene informatie over Playa de Palma is vermeld dat er volop uitgaansmogelijkheden zijn. Al die factoren hadden klager moeten doen beseffen dat een vakantie in deze periode aldaar met een kind van nog geen één jaar een weinig gelukkige keuze was. Het mag een feit van algemene bekendheid heten dat Playa de Palma gerekend mag worden tot de plaatsen waar vele jongeren hun vakantie doorbrengen en dat de leefwijze van deze jongeren zich moeilijk verdraagt met die van gezinnen met jonge kinderen.   Al met al meent de commissie dat het niet onaannemelijk is dat klager niet geheel heeft ontvangen, wat klager mocht verwachten en daardoor enig ongerief heeft ondervonden, doch meent de commissie dat de klachten niet van dien aard zijn dat een vergoeding in geld op zijn plaats is.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 mei 2013.