Klager klaagt over onverschuldigde betaling voor accommodatie aan reisorganisator

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Betaling    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 50176/65322

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De klager klaagt erover dat hij van de reisorganisator geen bevestiging van zijn hotelovernachting heeft ontvangen. Het proces bij de reisorganisator is vastgelopen toen de klager wilde betalen. Nu is er wel € 145,– afgeschreven zonder bevestiging van het verblijf. De reisorganisator geeft aan dat er wat mis was gegaan met de automatische terugstorting. Het bedrag wordt nu via het hoofdkantoor teruggestort aan de klager. De commissie geeft aan dat de reisorganisator het bedrag inmiddels heeft overgemaakt aan de klager. De klacht is gegrond, omdat de klacht is ontstaan door een technisch probleem in het computersysteem van de reisorganisator.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil gaat over een boeking van klager bij de overneming van een hotelovernachting voor een bedrag ad € 145,– waarvan hij geen bevestiging heeft ontvangen.

Standpunt van klager
Het standpunt van klager zoals verwoord in zijn klacht bij de geschillencommissie van 4 november 2020 luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 24 juni 2020 heb ik via de ondernemer als cadeau voor een ander een hotelovernachting proberen te boeken. Het boekingsproces ging goed tot en met mijn betaling via Ideal. Daarna is het proces bij de ondernemer vastgelopen. De betaalde € 145,– zou volgens telefonische toezegging vanzelf binnen 2 weken aan mij geretourneerd worden. Sindsdien diverse e-mailberichten gestuurd en diverse toezeggingen van de ondernemer ontvangen dat ik mijn geld retour zou krijgen. Tot op heden, ruim 3,5 maanden verder heb ik mijn geld nog niet retour ontvangen en sinds de laatste toezegging geen enkel bericht meer van [naam reisorganisator] ontvangen.

NB: Klager heeft op inmiddels bericht dat hij na een uitgebreide mailwisseling het bedrag alsnog heeft ontvangen. Hij maakt aanspraak op betaling van het klachtengeld € 77,50.

Standpunt van de reisorganisator
Het standpunt van de onderneming zoals verwoord in de email aan klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij hebben uw klacht via de Geschillencommissie met zaaknummer: [zaaknummer] in goede orde ontvangen over het reisplannummer: [reisplannummer]. Wij betreuren het te vernemen dat uw boeking niet is gelukt voor vertrekdatum 04/07/2020. Uit uw e-mail begrijpen wij dat u ons meerdere malen hierover heeft gecontacteerd via de e-mail en dat u de restitutie van € 145,– nog niet heeft ontvangen. Naar aanleiding van uw e-mail en uw bewijslast via de Geschillencommissie kunnen wij concluderen dat uw boeking is mislukt op 24/06/2020. Omdat de automatische terug storting binnen 2 weken sinds 24 Juni 2020 niet is gelukt, hebben wij uw bankgegevens op moeten vragen. Helaas is deze restitutie aanvraag niet correct verlopen en zullen wij het bedrag van € 145,– via ons hoofdkantoor aan u terugstorten. Dit bedrag wordt aan u teruggestort op de bankrekening die u aan ons heeft doorgegeven per e-mail op 12 Juli 2020.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft kennis genomen van de betaling aan klager nadat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt. De commissie acht de klacht in de gegeven omstandigheden gegrond, gelet op het feit dat het klacht is ontstaan door een technisch probleem in het computersysteem van de onderneming. Bovendien heeft de ondernemer ruimschoots de gelegenheid heeft gehad het verschuldigde bedrag van € 145,– bedrag te voldoen, voordat de zaak door klager bij de geschillencommissie is aanhangig gemaakt.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50 aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bijdrage verschuldigd in de behandelingskosten van het geschil .

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit, mr. O.P.G. Vos voorzitter, J.J.M. Crijnen en A. Pols Verweij, leden, op 4 maart 2021.