Kosten voor capaciteitsverhoging blijven voor rekening klager, want het is diens verantwoordelijkheid om toe te zien op de juiste capaciteitswaarde van de aansluiting en valt niet onder de zorgplicht van het bedrijf

  • Home >>
  • Energie Zakelijk >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie Zakelijk    Categorie: Betaling    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 81270

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de aansluiting voor levering van elektriciteit voor het pand [straat] in Etten-Leur.

De klacht is op 21 mei 2013 voorgelegd aan het bedrijf.

Standpunt van de klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager wordt als eigenaar van het pand aansprakelijk gehouden voor een hogere capaciteitsaansluiting die door een huurder bij het bedrijf is aangevraagd. Klager is hierbij geen partij.

De eigenaar verlangt dat de kosten die inzake de capaciteitsverhoging in rekening zijn gebracht worden terug betaald.

Standpunt van het bedrijf

Het standpunt van het bedrijf luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De aanvrager van een aansluiting bepaalt de hoogte van de aansluitcapaciteit. Op het moment dat klager zich weer als contractant aanmeldde, was er sprake van een hoge aansluitcapaciteit.
Dat dit wellicht is gebeurd op verzoek van de vorige gebruiker (huurder) van het pand, gaat het bedrijf niet aan. Het bedrijf dient het wettelijk bepaalde capaciteitstarief in rekening te brengen. Indien de contractant een lagere aansluitwaarde wil, dient hij zelf de aansluitwaarde te laten verlagen.  

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Niet in geschil is dat tussen partijen een aansluit- en transportovereenkomst geldt (een aansluiting op leegstand). In het kader van deze overeenkomst is het bedrijf gehouden de vastgestelde tarieven te hanteren die passen bij de in het pand aanwezige aansluiting. Dat inmiddels door de huurder van het pand een hogere aansluitwaarde was gerealiseerd, kan klager niet aan het bedrijf tegenwerpen.
Het bedrijf is op grond van de wet gehouden om zijn diensten volgens het zogenoemde capaciteitstarief in rekening te brengen. Anders dan klager veronderstelt, strekt de zorgplicht van het bedrijf niet zover dat hij ervoor dient te waken dat de aansluiting bij een individuele klant niet een grotere capaciteit heeft dan past bij het verbruik door de klant. Het is immers niet aan het bedrijf om zelfstandig te beoordelen of een klant behoefte heeft aan een aansluiting met een bepaalde capaciteit. Het behoort overigens tot de verantwoordelijkheid van klager om desgewenst te voorkomen dat een aansluitwaarde door een huurder wordt gewijzigd hetzij, indien dit toch is gebeurd, om desgewenst een wijziging van de aansluitwaarde te laten realiseren.
Voor een compensatie zoals door klager verlangd bestaat dan ook geen grond.
Dit oordeel is in lijn met eerdere uitspraken van de commissie in soortgelijke zaken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie Zakelijk op 25 maart 2014.