Misleidend om een formule die feitelijk overeenkomt met een verzorging halfpension ‘all inclusive’ te noemen.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0622

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 24 februari 2009 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee volwassenen naar Riccione in Italië met verblijf in een hotel voor de periode van 13 juni 2009 tot en met 20 juni 2009 voor de som van € 1.205,50.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   We hebben all inclusive geboekt. Bij aankomst bleek de door ons geboekte all inclusive-formule echter exclusief de lunch te zijn. All inclusive bleek dus alleen logies/ontbijt, diner en een aantal dranken te omvatten. De reisorganisator geeft aan dat het hotel dit zo aanbiedt.   Wij vinden dit misleidend, omdat de reisorganisator deze reis volgens hun eigen voorwaarden had moeten verkopen. De reisorganisator verkoopt de reis aan de klant, niet het hotel.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij menen dat er geen sprake is geweest van misleiding, omdat wij duidelijk in de beschrijving van het hotel hebben opgenomen wat de verzorging all inclusive inhoudt. Er staat precies bij wat er bij de verzorging all inclusive is inbegrepen en wij zijn ervan overtuigd dat wij klager op correcte wijze hebben geïnformeerd. Zijn argument dat hij pas ter plaatse op de hoogte was van de invulling van de all inclusive-formule, is ongegrond. Op onze website staat bij het betreffende hotel onder het kopje ‘all inclusive’ het volgende vermeld.   – ontbijtbuffet en dinerbuffet – welkomstdrankje – drankje tijdens de maaltijden: water en lokale wijnen – beach service – minibar met drankjes: water en frisdrank   Klager is van mening dat wij de verzorging all inclusive niet volgens onze voorwaarden hebben verkocht. Op basis van de algemene voorwaarden begrijpen wij dat onze informatie over de verzorging all inclusive voor verwarring heeft gezorgd. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld met als doel onze gasten te informeren over algemene zaken waarmee men op de vakantiebestemming te maken kan krijgen. Onder het kopje ‘verzorging’ tonen wij een aantal opties die van toepassing kunnen zijn op de wijze van verzorging. Dat betekent niet dat andere varianten buiten de door ons aangegeven opties uitgesloten mogen worden. Wij verwijzen in onze algemene voorwaarden dan ook naar het kopje verzorging bij de accommodatie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft een reis geboekt op basis van all inclusive. Ter plekke bleek echter de lunch niet inbegrepen in de all inclusive-formule. Klager verwijst in dit kader naar de algemene voorwaarden van de reisorganisator, waarin all inclusive als volgt wordt gedefinieerd.   Overnachting, alle maaltijden, lokale alcoholische dranken en frisdranken en vaak ook snacks. De verzorging begint op het moment dat u incheckt en eindigt op de dag van vertrek bij het uitchecken.   Nu de reisorganisator in afwijking van de algemene voorwaarden een reis heeft verkocht op basis van all inclusive zonder dat daarbij de lunch was inbegrepen, is klager van mening dat hij is misleid.   De reisorganisator is echter van mening dat hij in afwijking van de algemene voorwaarden, waarin onder meer de diverse opties betreffende verzorging worden gedefinieerd, andere verzorgingsvarianten mag hanteren.   Dit laatste wordt door de commissie niet weersproken, maar met klager is de commissie van oordeel dat het misleidend is om een formule die feitelijk overeenkomt met een verzorging halfpension (aangevuld met water en lokale wijnen) all inclusive te noemen. Daar klager een reis had geboekt op basis van all inclusive, had hij op basis van de algemene voorwaarden mogen verwachten dat ook de lunch daarbij was inbegrepen, zijnde één van de kernelementen van de all inclusive-formule. In die voorwaarden wordt overigens geen enkel voorbehoud gemaakt, in die zin dat bepaalde accommodaties een all inclusive-formule kunnen hanteren zoals door de reisorganisator vermeld.   Op grond van het voorgaande, en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator klager een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. Hierbij is overigens niet uitgegaan van het door klager gevraagde bedrag van € 350,–, omdat hij dit bedrag niet heeft onderbouwd met nota’s.   Ingevolge het reglement van de commissie dient de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil te voldoen.   Derhalve wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   De reisorganisator betaalt aan klager een bedrag van € 100,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De reisorganisator dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie een bedrag verschuldigd van € 205,– als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 november 2009.