Misleidende televisiecommercial.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Informatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC03-0153

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft een aanbod van de huur van een bungalow via een TV commercial.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument zag eind juni 2003 op de TV een commercial waarin een bungalow op een van de parken van de ondernemer werd aangeboden voor een weekend of midweek voor de prijs van € 55,– per persoon. Daarin werd niet vermeld dat dit aanbod niet gold voor een verblijf door 2 personen. De echtgenote van de consument besloot gebruik te maken van dit aanbod voor een midweek om daar met haar man hun 45-jarig huwelijk op 23 augustus te vieren. Toen zij opbelde om te reserveren, werd haar echter verteld dat het aanbod alleen gold voor/vanaf 4 personen. Zij werd zeer onvriendelijk te woord gestaan door een medewerkster van de ondernemer die haar zei: “Dan boekt u toch gezellig met uw kinderen? Dan komt u toch met een groep?” De consument is van mening dat zijn echtgenote zeer beledigend te woord is gestaan en vraagt zich af of zij uitgesloten mogen worden, indien de TV commercial niet vermeldt dat het aanbod niet geldt voor 2 personen. De gewenste bungalow was zo duur dat zijn echtgenote deze niet heeft gereserveerd. Bovendien is de consument ook niet tevreden met zijn eerder geboekte verblijf op een van de parken van de ondernemer in juli 2003. Hij vond toen een condoom en zakdoek van een voorgaande huurder onder zijn matras. Ook was de huisdeur beschadigd door een hond. De ondernemer dit deed af met gratis koffie en gebak. De consument verlangt in het gelijk gesteld te worden in verband met de behandeling door de medewerkster van de ondernemer en in verband met de onjuiste reclame.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   In de televisiecommercial die de consument bedoelt werd een aanbod gedaan voor een midweek/weekend ten bedrage van € 55,– per persoon in de maanden juli en augustus 2003. Gezien de korte tijdsduur van televisiecommercials is het niet mogelijk de voorwaarden van zo’n aanbod te communiceren. In plaats daarvan werd een telefoonnummer vermeld. De aanbieding was van toepassing op vooraf geselecteerde parken, data en typen cottages bij een volledige bezetting. Er werden alleen 4, 5, 6 en 8-persoonsbungalows geselecteerd. Wanneer gasten zich tot de afdeling Guest Relations wenden met een klacht wordt geprobeerd hiervoor een oplossing te vinden. De voorstellen die zijn gedaan door de medewerkster van de ondernemer waren bedoeld om een oplossing te zoeken. Er is getracht op een kalme, gepaste wijze te reageren toen de echtgenote van de consument haar ongenoegen over het niet beschikbaar zijn van een bungalow voor € 55,– per persoon voor 2 personen kenbaar maakte. De ondernemer betreurt de klacht over de bungalow op betreffend park. Ter compensatie is koffie met gebak aangeboden, hetgeen werd geaccepteerd.   Beoordeling van het geschil   Wat betreft de klacht over de televisiecommercial heeft de commissie het volgende overwogen. Dat het telefoongesprek met de medewerkster van de ondernemer door de consument als onaangenaam werd ervaren, is vermoedelijk mede veroorzaakt door de teleurstelling die de echtgenote van de consument voelde over het niet door kunnen gaan van haar plan hun huwelijksdag in het park te vieren. De commissie leidt niet uit de mededelingen van de ondernemer af dat uit de televisiecommercial bleek dat het aanbod van de huur van een bungalow voor een midweek of weekend voor € 55,– per persoon slechts gold onder beperkende voorwaarden of dat het een “vanaf” prijs was. De commissie begrijpt dat gezien de duur van een televisiecommercial niet alle voorwaarden vermeld kunnen worden. De commissie meent echter dat het mogelijk geweest moet zijn met één zinnetje duidelijk te maken dat het aanbod gold onder bepaalde voorwaarden. Indien dit achterwege is gebleven, meent de commissie dat het aanbod in de televisiecommercial als misleidend beschouwd moet worden. Aangezien de boeking niet doorging, heeft de consument geen materiële schade geleden. De schade van de consument bestaat uit teleurstelling over het niet doorgaan van de voorgenomen vakantie en ergernis over het telefoongesprek. Deze schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hoewel de klacht op grond van een niet-toewijsbare eis moet worden afgewezen, ziet de commissie in het bovenstaande echter wel aanleiding om de consument vergoeding van het klachtgeld toe te kennen. Wat betreft de tweede klacht meent de commissie dat de compensatie, bestaande uit koffie en gebak als voldoende moet worden beschouwd. De commissie is dan ook van mening dat deze klacht ongegrond is.   Beslissing   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klachten ongegrond zijn.    Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 17 november 2003.