NIet kan worden vastgesteld dat het niet verwijderen van de transporttang door de ondernemer, de door de consument gestelde schade is veroorzaakt. klacht ongegrond

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113888

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de uitvoering van een verhuizing.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in mei 2017 de inboedel van de consument in opslag genomen en op 11 oktober 2017 deze boedel verhuisd naar het woonadres van de consument in Amsterdam.
De ondernemer heeft een Miele wasmachine en een Miele droger meeverhuisd, maar is daarbij vergeten om bij de wasmachine de door de consument aangebrachte vervoersstangen te verwijderen bij de plaatsing van de combinatie in een nis in de badkamer van de consument.
De combinatie paste precies in de nis. De ondernemer heeft de machines aangesloten en gebruiksklaar neergezet.
De volgende dag heeft de consument de ondernemer gebeld met de vraag of de vervoersstangen verwijderd waren. De ondernemer wist dat niet. Omdat de trommel kon ronddraaien zou de transportstang wel zijn verwijderd en de wasmachine kunnen worden gebruikt.
De consument heeft toen een was aangezet en is de deur uitgegaan.
Na terugkomst constateerde de consument dat de droger van de wasmachine was gevallen en dat de wasmachine beschadigd was. De droger is tegen een deur gevallen die ook beschadigd was. De consument heeft foto’s gemaakt van de aangetroffen ravage en heeft de ondernemer ingelicht.
De was/drogercombinatie was 3,5 jaar eerder aangeschaft voor een prijs van € 2.800,–.
De schadeafwikkeling liet een aantal dagen op zich wachten. De consument had een grote behoefte om de rommel op te ruimen en in zijn gezin een was te kunnen draaien, zodat hij een AEG combiwasdroger heeft moeten aanschaffen voor een prijs van € 1.198,–.
De consument stelt de ondernemer aansprakelijk en wenst vergoeding van zijn schade, bestaande uit de aanschafprijs van de AEG combi ad € 1.198,– alsmede de aanschafprijs van een nieuwe badkamerdeur ad € 216,–.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt:

De wasmachine en de droger zijn bovenop elkaar in een nis van de woning geplaatst en aangesloten. Na de verhuizing is de machine door de consument in gebruik genomen, waardoor de machine is gaan stuiteren, waardoor de droger op de grond is gevallen. Het bleek dat de vervoersstangen voor het weer in gebruik nemen van de wasmachine niet waren verwijderd. De ondernemer acht zich daarvoor niet aansprakelijk en voert daar onder meer het volgende voor aan. De transportstangen zijn door de consument zelf geplaatst. De ervaring van de ondernemer is dat deze stangen vrijwel nooit worden gebruikt. Bij telefonisch contact de volgende dag heeft de ondernemer desgevraagd meegedeeld niet zeker te weten of de stangen waren verwijderd.

De consument heeft vervolgens, zonder zich ervan te vergewissen dat de stangen waren verwijderd, de wasmachine in gebruik genomen. De ondernemer adviseert klanten bij de eerste ingebruikneming er altijd bij te blijven. De consument heeft dat niet gedaan en is zelfs na het starten van het programma met zijn vrouw gaan winkelen. De consument heeft aan de ondernemer niet meegedeeld dat er transportstangen waren aangebracht. Dat had op grond van artikel 8 lid 1 van de Algemene Voorwaarden AVVV2015 wel moeten gebeuren. De wasmachine en de droger zijn als extra service aangesloten. De consument was daarbij aanwezig maar heeft niets gezegd of gevraagd.
De transportstang was voor de medewerkers van de ondernemer niet zichtbaar. De ondernemer betwist de omvang van de schade. Uit niets blijkt dat de wasmachine total loss was.

De ondernemer verzoekt de klacht ongegrond te verklaren en eventueel de vordering van de consument op basis van eigen schuld te matigen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vooropgesteld kan worden dat de consument zelf de transportstang –waarschijnlijk was het er maar één – heeft aangebracht en bij de plaatsing van de machine in de nis niet zelf heeft verwijderd.

Onweersproken is gebleven dat een wasmachine, waarvan de transportstang niet is verwijderd, na inschakeling en tijdens uitvoering van een wasprogramma flink kan gaan schudden, dansen zelfs. In dat licht bezien is voorstelbaar dat een bovenop de wasmachine geplaatste droger van de wasmachine af kan vallen.

Of zo’n evenement hier heeft plaatsgevonden is de vraag.

De consument heeft foto’s in het geding gebracht. Deze foto’s heeft hij naar eigen zeggen gemaakt op het moment dat hij de ravage aanschouwde. Hij heeft niets veranderd, alleen het zeepbakje was op de machine gelegd om mee te fotograferen.

Op een van de foto’s is de badkamerruimte te zien met een voorover gevallen droger, die kennelijk met een hoek de badkamerdeur heeft geraakt. In de smalle nis met aan beide zijden van de wasmachine enkele centimeters ruimte, staat de wasmachine. De onderkant van de voorovergevallen droger ligt enkele centimeters van de zich in de smalle nis bevindende wasmachine en zo te zien met de bovenkant ook bijna tegen de badkamerdeur aan.
Tot zover de logica.
In de nis staat de wasmachine, echter niet met de vulopening naar voren.
De wasmachine staat strak in de nis met de zijkant naar voren. De vulopening is niet te zien.
De commissie acht het onverklaarbaar dat de wasmachine een kwartslag is gedraaid. Daarvoor biedt de nis geen ruimte. Onwaarschijnlijk is dat de wasmachine met bovenop de droger, beide uiteraard met de vulopening naar voren, de nis uit is “gedanst”, een kwartslag is gedraaid, zonder dat de droger eveneens een kwartslag draaide, en weer terug is “gedanst”, de nis weer in, waarna de droger met de vulopening naar voren, naar voren is gevallen, met een hoek de badkamerdeur beschadigend.

De consument heeft hiervoor ter zitting geen verklaring kunnen geven.

Op grond van deze overwegingen heeft de commissie niet vast kunnen stellen dat het niet verwijderen van de transportstang, de getoonde schade heeft veroorzaakt. Nu ook de consument ervoor heeft gekozen om de Mielewasser en droger te laten afvoeren, voordat een schade-expert de schade heeft kunnen onderzoeken, kan ook de schade niet worden vastgesteld.

De commissie ziet in het voorgaande redenen om de klacht ongegrond te verklaren.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit
mr B. Hagendoorn, voorzitter, de heer L. Pot en mr. P. Rijpstra, leden, op 31 januari 2018.