Niet nakomen levering na overeenkomst tot koop van fiets

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Prijs    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 121639

De uitspraak:


Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of tussen partijen een koopovereenkomst is tot stand gekomen waarbij de ondernemer zich heeft verlicht tot het leveren van een nieuwe fiets van het merk [merknaam], tegen een door de consument te betalen prijs van € 574,–.

De consument heeft op 12 september 2018 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument was op zoek naar een herenfiets met 8 versnellingen. Zijn keuze viel op een fiets van het merk [merknaam]. De consument wilde voorafgaand aan de koop een proefrit met de fiets maken en maakte daartoe een afspraak via de klantenservice van de ondernemer. De proefrit werd gepland op 12 september 2018. Bij aankomst in de winkel van de ondernemer bleek de fiets waarmee de proefrit zou worden gemaakt, inmiddels was verkocht. In overleg met een medewerker is een andere fiets op naam van de consument besteld. Het type fiets bleek echter niet meer leverbaar.

De consument is van mening dat hij een koopovereenkomst heeft gesloten en verlangt nakoming.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

In het kader van een minnelijke regeling van het geschil van partijen accepteert de consument het ter zitting van de commissie gedane aanbod van de ondernemer om hem een nieuwe fiets van het merk [merknaam] te leveren, tegen een door hem te betalen prijs van € 599,–. Daarnaast vergoedt de ondernemer aan de consument 50% van het klachtengeld.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Vaststaat dat de consument een proefrit heeft gepland in een filiaal van de ondernemer. Op dat moment was de fiets niet meer beschikbaar. Op verzoek van de consument heeft de ondernemer een nieuwe fiets besteld voor het maken van een proefrit. Kort daarna bleek dat dit type fiets niet meer leverbaar was. De ondernemer heeft geen overeenkomst met de consument gesloten en slechts een nieuwe afspraak voor een proefrit willen maken.

Mogelijk is sprake geweest van miscommuncatie.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer is bereid en in staat om aan de consument een nieuwe fiets van het merk [merknaam] te leveren tegen een door de consument te betalen prijs van € 599,–. Ook is de ondernemer bereid om 50% van het klachtengeld aan de consument te vergoeden.

 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer verkoopt en levert een nieuwe fiets van het merk [merknaam], voor een door de consument te betalen prijs van € 599,– aan de consument. De consument aanvaardt het aanbod van de ondernemer en is bereid om de fiets tegen betaling van € 599,– van de ondernemer af te nemen.

Partijen treden in overleg over de feitelijke aflevering van de fiets.

De ondernemer vergoedt een bedrag van € 38,75 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld. Voor het overige draagt iedere partij de eigen kosten.

Na uitvoering van deze overeenkomst hebben partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar over en weer kwijting en decharge.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Tweewielers, bestaande uit
mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. R.A. van Sluijters-van Nimwegen en A.M. Velberg, leden, op 6 maart 2019 .