Niet nakoming overeenkomst

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Nakoming    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 51643/70933

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een vakantiehuisje geboekt, maar door gepland onderhoud kan de ondernemer de overeenkomst niet nakomen. De ondernemer gaat akkoord met het terugbetalen van het bedrag. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de door de ondernemer verstrekte voucher.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

We hebben een huisje geboekt bij de ondernemer voor drie nachten (vier personen). De ondernemer meldt dat het park wordt gesloten in verband met onderhoud. Wij kunnen ervoor kiezen om ons geld terug te krijgen of gratis om te boeken. Wij kiezen voor gratis omboeken. De nieuwe vakantie staat gepland, maar op de genoemde datum zijn niet alle faciliteiten beschikbaar. Wij willen vervolgens annuleren volgens de RECRON-voorwaarden. We kunnen echter alleen een voucher krijgen van € 130,75, maar doordat het een aanbieding was, kunnen we geen vergelijkbare accommodatie boeken. De overeenkomst kan dus niet worden nagekomen. Wij willen het bedrag van € 130,75 terug of gratis kunnen omboeken naar een vergelijkbare accommodatie.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 11 februari 2021 heeft de ondernemer onder meer het volgende aan de commissie meegedeeld:

Echter om verdere onenigheid te voorkomen zijn wij bereid de voucher te annuleren en de waarde van de voucher € 130,75 aan de consument over te maken. Wij horen graag of de consument hiermee akkoord gaat.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft de ondernemer verzocht om uitbetaling van het voucherbedrag van € 130,75. Bij het uitblijven van een reactie van de ondernemer heeft de consument op 3 november 2020 zijn klacht voorgelegd aan de commissie. Eerst op 11 februari 2021, dus na het aanhangig maken van het geschil bij de commissie, heeft de ondernemer aangegeven dat hij bereid is om aan dat verzoek te voldoen.

Het voorgaande maakt dat de klacht gegrond zal worden verklaard. Tevens zal de commissie bepalen dat de ondernemer de consument een bedrag van € 130,75 dient te betalen, voor zover niet reeds betaald.

Beslissing
De commissie verklaart de klacht gegrond.

De commissie bepaalt dat de ondernemer de consument een bedrag van € 130,75 dient te betalen, voor zover niet reeds betaald. Betaling dient plaats te vinden binnen een termijn van 14 dagen na de verzenddatum van deze uitspraak.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. H.A. van Gameren, voorzitter, de heer P.W.M. Meijkamp, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 13 januari 2022.