Niet tijdig bij (gewijzigde) gate gemeld; gemiste vlucht voor risico klager

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-3156

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een in augustus 2004 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Rhodos in Griekenland met verblijf in Hotel Als te Dodekanesos op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 9 tot en met 23 september 2004, voor de som van € 950,–.
 
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.
 
Wij hebben ons vliegtuig gemist nadat de gate was gewijzigd. Toen wij op de aangegeven tijd bij gate G8 aankwamen was daar niemand. Wij hebben navraag gedaan bij gate G6, waar men aan het instappen was voor een Martinairvlucht naar Orlando. Volgens de stewardess moest ons toestel nog komen en ze was niet van plan voor ons te informeren. Na een tweede keer vragen stuurde ze ons terug naar T6, de inlichtingenbalie, twee lange gangen door. In die tijd heeft men ons waarschijnlijk gezocht. Bij T6 aangekomen heeft een KLM medewerker voor ons gebeld. Vervolgens zijn wij weer teruggegaan door de lange gangen, maar bij aankomst bij de gate bleek het vliegtuig al te zijn vertrokken. Wij hebben niet gehoord dat wij zijn omgeroepen en wij waren ook niet voor het eerst op Schiphol, we weten dus de weg.
Met een foto van het aquarium waarop de tijd staat kunnen we bewijzen dat we er waren en een getuige hoorde in het vliegtuig dat de steward zei: ”ze zijn er niet, deuren dicht en vertrekken”.
 
Tengevolge van de gemiste vlucht hebben wij extra kosten moeten maken voor: 2 maal een treinkaartje (€ 8,–), tickets naar Athene (€ 351,98), 3 overnachtingen in Athene omdat er niet eerder een vlucht was (€ 240,–), taxikosten (totaal € 79,–), tickets van Athene naar Rhodos (€ 170,–) totaal € 848,98.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.
 
De vervoerder heeft een reactie op het gebeurde gegeven waaruit onder andere het volgende blijkt. Aanvankelijk zou het toestel vanaf uitgang G8 vertrekken. Alle passagiers kregen een instapkaart uitgereikt met daarop de uitgang vermeld. Door omstandigheden kan zich echter altijd een wijziging voordoen en in dit geval staat vast dat vrijwel onmiddellijk na sluiting van de incheckprocedure, de NV Luchthaven Schiphol, via haar omroepinstallatie, die overal hoorbaar is, bij herhaling melding heeft gemaakt van het feit dat de uitgang van de vlucht MP201 was veranderd in G7. Vanaf hetzelfde moment werd dit zichtbaar gemaakt op Teletekst. In het vertrekgedeelte van de luchthaven zijn talloze monitoren geplaatst, waarop wijzigingen en vertragingen zichtbaar zijn. Ook aan het begin van de G-pier en bij iedere uitgang hangen de monitoren. Toen klager en zijn echtgenote na controle van de afgegeven instapkaarten door het personeel van de luchtvaartmaatschappij werden gemist, zijn zij bij herhaling persoonlijk omgeroepen met het verzoek om zich met spoed bij uitgang G7 te melden. Toen hierop geen reactie volgde besloot de captain van het toestel om niet langer te wachten en te vertrekken. Langer wachten had de overige 172 passagiers gedupeerd. Bovendien loopt de vervoerder dan het risico dat er een fiks oponthoud ontstaat aangezien deze dan op een nieuwe vertrektijd moet wachten. Dit heeft directe gevolgen voor het verdere vluchtprogramma en dat kan een luchtvaartmaatschappij zich niet permitteren.
 
Indien 172 van de 174 passagiers wel tijdig aan boord zijn gegaan, staat o.i. onomstotelijk vast dat de diverse omroepen in verband met de wijziging van de uitgang tijdig en duidelijk hoorbaar zijn geweest. Indien klager bij tijdige aanwezigheid bij uitgang G8 heeft gezien dat er geen toestel aan de slurf stond en er geen wachtende passagiers waren, had klager in een oogopslag kunnen zien dat er aan de andere zijde van de pier een toestel van de betreffende luchtvaartmaatschappij stond, waarvan het personeel in hun opvallende rode uniform bezig was om het instappen van de passagiers te begeleiden. Wij achten derhalve op geen enkele wijze aangetoond dat ons en/of de luchtvaartmaatschappij en de luchthaven een verwijt valt te maken.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Gelet op alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden, zoals partijen deze aan de commissie hebben kenbaar gemaakt, kan de commissie slechts tot de conclusie komen dat klager zelf niet de normaal te verwachten oplettendheid heeft betracht, met alle gevolgen van dien. Reeds onder normale omstandigheden wordt het reizigers aanbevolen de informatie op de monitoren en de omroepberichten goed in de gaten te houden. De instapkaart vermeldt de teksten: “Check your final gate information” en “Controleer het juiste gate nummer”. Indien men echter een verlaten uitgang aantreft op het tijdstip dat met instappen moet worden begonnen, is het extra van belang om de gebruikelijke informatiekanalen te raadplegen. En nu 172 van de 174 passagiers wel op de hoogte bleken te zijn van de juiste uitgang, kan de commissie niet tot het oordeel komen dat de reisorganisator dan wel luchtvaartmaatschappij en de luchthaven, de gate wijziging onvoldoende duidelijk hebben gecommuniceerd. Hoe vervelend en kostbaar de gevolgen van het missen van de vlucht voor klager ook zijn geweest, klager zal deze zelf moeten dragen. Voor een vergoeding door de reisorganisator ziet de commissie geen grond aanwezig.  
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
Het door klager verlangde wordt afgewezen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.
 
Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 21 maart 2005.