Nogal primitieve energievoorziening, waardoor problemen ontstonden, past niet bij aanprijzing als hoogwaardige accommodatie

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-2288

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 februari 2006via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Cannigione in Sardinië met verblijf in een hotel op basis van half pension, voor de periode van 22 juli 2007 tot en met 29 juli 2007 voor de som van € 2.428,–.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben van het begin af aan problemen gehad met de accommodatie. De installaties van het appartement werkten niet, de stoppen vlogen er steeds uit, met als gevolg geen airco, geen koelkast, geen heet water en geen haardroger. Een lekkere douche zat er pas in nadat je de boiler opstartte, waarvoor eerst de airco uit moest. Onze hostess was moeilijk bereikbaar en kwam vaak te laat op de toegezegde afspraken. Haar inspanningen hebben niets opgeleverd.   Het ontbreken van zeezicht was jammer. Er is een monteur langs geweest. Het bleek dat alle installaties op één groep stonden. Je moest de airco uitzetten om de boiler te laten starten. Bij de entree zat een klein kastje met een reset knop. Die knop moest naar beneden en weer naar boven worden gedaan. Dat hebben wij minstens twee à drie keer per dag gedaan. Wij hebben meerdere malen een beroep op de hostess gedaan, bij aankomst en op de informatiedag. Zij is pas woensdag bij ons op de kamer geweest. Wij hebben gezegd dat wij terug naar huis wilden. Ook hebben wij contact met ons boekingskantoor gehad. Doordat de airco niet werkte, kwamen wij steeds binnen in een hete kamer.   Klager verlangt een vergoeding van € 2.428,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   In de prijsbijlage van onze gids wordt uitgebreid informatie gegeven over de tijdstippen van aankomst en vertrek en over de water- en stroomvoorziening. Indien een kamer met zeezicht wordt geboekt betekent dat niet dat men over frontaal zeezicht kan beschikken. Wij verwijzen naar onze algemene voorwaarden. De installaties komen niet overeen met de Nederlandse maatstaven. Wij hebben veel gasten in het hotel.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft een accommodatie in Sardinië geboekt. Die accommodatie wordt blijkens de gids van reisorganisator aangeprezen als een prachtige accommodatie waar het de reiziger aan niets zal ontbreken. De accommodatie beschikt over 4 sterren en behoort derhalve tot het hogere marktsegment. De kamers worden bovendien door reisorganisator als comfortabel aangeduid. Gelet op de dossierstukken en hetgeen ter zitting is besproken acht de commissie het aannemelijk dat de elektrische installaties op één stop waren ondergebracht, betreffende een vrij primitieve voorziening. Als gevolg daarvan wordt er snel te veel stroom gevraagd als bijvoorbeeld de boiler en de airco tegelijk aan staan. Het risico van overbelasting doet zich dan snel voor. Daarbij past dat klager meerdere malen per dag de reset knop moest gebruiken. De commissie is van oordeel dat deze gebreken niet passen bij de hoogwaardige aanduiding van de accommodatie door reisorganisator. In de reisbrochure wordt met name gewaarschuwd voor storingen als gevolg van het gebruik van zonnecollectoren. Daarvan is in dit geval geen sprake geweest.   De klacht van klager is gegrond. Het is aannemelijk dat klager mede gelet op de plaatselijke hitte en de moeizaam functioneerde elektrische installaties ongerief heeft geleden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 450,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de reisorganisator overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 60,– aan klager te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de reisorganisator aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 125,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 16 maart 2007.