Omboeking vlucht heeft consument zelf geregeld, en is dus zelf verantwoordelijk

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: (Immateriele) schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 189692/192591

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een reis geboekt naar Turkije. Op de dag van vertrek is de vlucht geannuleerd vanwege een storm. Op de dag van de latere vlucht bleek dat de consument niet op de passagierslijst stond. De consument verlangt vergoeding van alle gemaakte kosten. De ondernemer stelt dat de consument zelf verantwoordelijk was voor de overboeking van de vlucht, aangezien hij de omboeking zelf heeft geregeld. De ondernemer biedt aan om de reissom en het klachtengeld te vergoeden. De commissie oordeelt dat de ondernemer niet aansprakelijk kan worden gehouden nu hij niet betrokken is geweest bij de afspraken die de consument heeft gemaakt met de vliegmaatschappij. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een pakketreis naar Istanbul Turkije met vertrekdatum 31 januari 2022.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Hij heeft bij de ondernemer een pakketreis geboekt naar Turkije. De vlucht naar Turkije werd geannuleerd vanwege een storm. De consument heeft telefonisch contact gezocht met de ondernemer en hem werd gezegd dat hij contact moest opnemen met de vliegmaatschappij en dat heeft hij gedaan.
De vliegmaatschappij gaf hem de nieuwe data door van zijn vlucht naar Turkije en hij heeft die met de ondernemer gedeeld.
Toen de consument op 14 februari 2022 (de afgesproken datum) op het vliegveld kwam bleek hij niet op de passagierslijst te staan.
Hij is van mening dat de ondernemer alle kosten moet vergoeden die hij heeft gemaakt en niet alleen de reissom terug hoeft te betalen zoals door de ondernemer is aangeboden.
De consument heeft kosten moeten maken om aan coronatestbewijzen te komen, hij is twee keer naar het vliegveld gereden, zijn broer die met hem mee ging, heeft € 164,- aan kosten moeten maken voor een terugreisvisum en om dit geschil aanhangig te maken heeft hij klachtengeld moeten betalen. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.300,50 inclusief reissom.
De ondernemer is met de consument een overeenkomst aangegaan en heeft de consument niet begeleid. De ondernemer heeft de consument geen nieuwe vlucht aangeboden en pas de reissom aangeboden toen dit geschil aanhangig werd gemaakt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een reis geboekt bij de ondernemer naar Istanbul in Turkije maar op de dag van vertrek kon de vlucht niet doorgaan in verband met een storm.
In dergelijke situaties worden klanten meestal verwezen naar de balie van vliegmaatschappij die de uitgevallen vlucht zou verzorgen, om te onderzoeken of omboeken mogelijk is.
De consument heeft contact opgenomen met de vliegmaatschappij en heeft aan de ondernemer doorgegeven dat hij een nieuwe vlucht had geboekt met vertrekdatum 14 februari 2022.
De consument en zijn medereiziger zijn vervolgens op die datum niet meegegaan op de vlucht omdat de consument niet op de passagierslijst bleek te staan.
De ondernemer vindt het verwijt dat hij geen zorg heeft gedragen voor een omboeking opmerkelijk, nu de consument zelf contact heeft opgenomen met de vliegmaatschappij en de omboeking zelf heeft geregeld. De ondernemer heeft de consument nog gefaciliteerd door de data van verblijf in het geboekte hotel aan te passen.
Dat de omboeking niet goed is verlopen kan de ondernemer niet worden verweten. Daarvoor moet de consument contact zoeken met de vliegmaatschappij.
In eerste instantie heeft de ondernemer uit coulance aangeboden de reissom en het door de consument betaalde klachtengeld te vergoeden. Dat aanbod staat nog steeds en hij is bovendien bereid de kosten van het terugreisvisum van de broer van de consument te vergoeden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de consument heeft gedaan wat hem is geadviseerd. Hij heeft contact opgenomen met de vliegmaatschappij en een afspraak gemaakt met de vliegmaatschappij om op een andere datum naar Turkije te vliegen.

Wat er misgegaan is met de geboekte tweede vlucht op 14 februari 2022 weet de commissie niet.
Vast staat in ieder geval dat de ondernemer daar geen verwijt van kan worden gemaakt.
De ondernemer was immers niet betrokken bij de afspraken die de consument daarover heeft gemaakt met de vliegmaatschappij.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Het siert de ondernemer dat hij bereid is gebleken de reissom, de visumkosten van de broer van de consument en het klachtengeld te vergoeden en de commissie gaat ervan uit dat de ondernemer zich aan zijn woord houdt en de bedragen zal uit betalen aan de consument.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De commissie gaat ervan uit dat de ondernemer zijn aanbod zoals verwoord ter zitting gestand zal doen en de toegezegde bedragen zal uitbetalen aan de consument.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, bestaande uit mevrouw mr. I.E. de Vries, voorzitter, mevrouw drs. G.M. Locquet, de heer mr. B.W. Weilers, leden, op 22 februari 2023.