Ondanks overeenkomst heeft consument een huisje op een ander park aangeboden gekregen; ondernemer tekort geschoten.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 79615

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een van de ondernemer gehuurde vakantiebungalow in de periode van 26 juli 2013 tot 29 juli 2013 voor een bedrag van € 147,50.   De consument heeft op 30 juli 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 15 juli 2013 heb ik via de [naam site] een stacaravan (comforthome) op [naam vakantiepark] geboekt. Ik kreeg daarvan een bevestigingsmail en ik heb € 147,50 betaald. Omdat ik geen bevestigingsmail van de ondernemer kreeg, heb ik contact met de ondernemer opgenomen. Toen bleek ik niet geboekt te staan bij dit vakantiepark. Vervolgens werd mij accommodatie op [naam  vakantiepark] aangeboden. Aanvankelijk heb ik dat geaccepteerd. Maar nadat ik op internet had gekeken heb ik dit alsnog geannuleerd, omdat [naam vakantiepark] geen buitenzwembaden heeft, zoals bij het [naam ander vakantiepark]. Vervolgens kreeg ik te horen dat er toch plek was op [naam ander vakantiepark]. Nadat we daar waren aangekomen, bleek dit onjuist. Ik bleek geboekt te staan op [naam vakantiepark]. Ik wilde daar om de hiervoor genoemde reden niet naar toe. Mijn dochter heeft een posttraumatische stressstoornis (ptss) en het was daarom absoluut onmogelijk om terug naar huis te gaan. Ik heb toen een last minute geboekt bij [naam ander,extern vakantiepark], ook voor de periode van 26 juli 2013 tot 29 juli 2013.   De consument verlangt een vergoeding van de meerkosten die zij heeft gemaakt, in totaal € 321,04 (€ 254,04 extra kosten [ander, extern vakantiepark], € 40,– telefoonkosten, € 27,– benzinekosten).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 24 juli 2013 is verwarring ontstaan toen de aanvankelijk gereserveerde accommodatie onvoldoende geschikt werd geoordeeld. Er is toen een alternatief op [naam vakantiepark] aangeboden. Waar het ene moment wel en het andere moment weer niet akkoord werd gegaan met dit alternatief werd uiteindelijk een boeking voor [naam vakantiepark] geregistreerd. [Dat vakantiepark] was weliswaar niet geheel conform de wensen van de consument, maar naar onze opvatting een passend alternatief binnen de mogelijkheden en het voorzieningenpakket. Met enige extra reistijd had de consument op de dag van aankomst deze accommodatie kunnen betrekken. Het is de eigen keuze van de consument geweest dit niet te doen. Hetgeen is betaald via [naam site], € 147,50, hebben we aan de consument terugbetaald. Voor een vergoeding van de meerkosten zien we geen aanleiding.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Vast staat dat de consument via de [naam site] accommodatie op [naam vakantiepark] heeft geboekt. Hiervoor heeft de consument € 147,50 betaald en een bevestigingsmail gekregen (naar de commissie begrijpt van actievandedag.nl). Daarmee is een overeenkomst tot stand gekomen tussen de ondernemer als verhuurder en de consument als huurder. Vaststaat ook dat de consument niet geboekt bleek te zijn bij [naam vakantiepark]. Daarmee is de ondernemer tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. Gesteld noch gebleken is dat deze tekortkoming de ondernemer niet toegerekend kan worden. Het standpunt van de ondernemer dat [naam alternatief vakantiepark] als een passend alternatief kan worden beschouwd wordt door de commissie verworpen. Dit park beschikt immers, anders dan bij [naam eerste vakantiepark] het geval is, niet over een buitenzwembad. Dit is, mede gelet op de periode van verblijf, een wezenlijk verschil.   Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de ondernemer gehouden is de door de consument geleden schade als gevolg van de tekortkoming te vergoeden.   De extra benzinekosten en telefoonkosten komen als schade die een rechtstreeks gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor de meerkosten voor de geboekte accommodatie bij [het externe vakantiepark]. Het boeken van die accommodatie was voor de consument in de gegeven omstandigheden een redelijke keuze. De commissie ziet echter aanleiding op die laatste meerkosten een aftrek toe te passen van € 50,–, aangezien de accommodatie bij [het externe vakantiepark] luxer was dan de bij de ondernemer geboekte accommodatie.    Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 271,04. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,84 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie.