Ondernemer dient matras op grond van omruilgarantie bij consument af te leveren.

  • Home >>
  • Webshop >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Webshop    Categorie: Garantie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75119

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst op afstand. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merknaam] matras tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 470,–. De levering vond plaats op 21 november 2012.   De consument heeft op 22 november 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Naast de standaard wettelijke garantievoorwaarden geeft de ondernemer 90 dagen een eenmalige kosteloze omruilgarantie bij het niet tevreden zijn over het comfort van de matras. Van tevoren had ik nog contact met [de verkoper] vanwege het feit dat ik niet goed wist welke hardheid ik wilde hebben. Dat was volgens [de verkoper] geen probleem, omdat de matras bij het niet bevallen kosteloos omgeruild kon worden. De geleverde matras had in het midden ernstige kuilvorming. Een medewerker van de ondernemer constateert op 14 januari 2013 ongewoon ernstige kuilvorming in de lengterichting van de matras. Op 15 februari 2013 wordt de nieuwe matras van hetzelfde merk en met dezelfde hardheid geleverd. Al vrij snel blijkt de matras veel te hard en ik laat aan de ondernemer weten dat ik gebruik wil maken van de omruilgarantie. De ondernemer weigert dit, omdat ik daarvan al een keer gebruik heb gemaakt. De eerste omruil betrof een fabricagefout van de matras en niet de hardheid ervan.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik handhaaf uitdrukkelijk mijn standpunt en maak mij zorgen over de eventuele nakoming door de ondernemer van de omruilgarantie. Mijn ervaring met de ondernemer is niet positief. Hij wil niets meer met mij te maken hebben. Ik moet het maar met de fabrikant uitzoeken. Overigens heb ik maar één nacht op de matras in geschil geslapen.   De consument verlangt kosteloze omruiling van de geleverde matras tegen een Pullman Saturnus matras van een medium hardheid.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben van onze kant alles gedaan wat wij konden en wij vinden dat wij een goede service hebben verleend. Wij accepteren geen dreigementen en valse beschuldigingen.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De consument wil gebruik maken van de omruil garantie om dan een medium matras te krijgen, de ondernemer wil hier niet aan meewerken omdat deze van mening is dat de matras al eerder is omgeruild.   De matras die bij de consument ligt is van zeer harde kwaliteit. Op de kwaliteit is niets aan te merken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De centrale vraag in dit geschil is of de consument al gebruik heeft gemaakt van de eenmalige omruilgarantie of niet. De commissie neemt als gesteld en niet weersproken als vaststaand aan, dat de op 21 november 2012 geleverde matras ongewoon ernstige kuilvorming in de lengterichting had en dat de eenmalige omruilgarantie betrekking had op het comfort (hard/medium, zacht) van de matras.   Op basis van deze vaststaande is de commissie van oordeel, dat de omruiling van de matras op 15 februari 2013 het gevolg was van de op 21 november 2012 geleverde ondeugdelijke matras. In deze situatie heeft de ondernemer de matras niet omgeruild op basis van de eenmalige garantie – immers de reden betrof niet het comfort van de matras – maar op grond van de wet, namelijk artikel 7:21 lid 1 van Het Burgerlijk Wetboek.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de consument op basis van de eenmalige omruilgarantie een nieuwe matras kan vorderen en dat de klacht gegrond is.   De commissie gaat er vanuit dat partijen zich bij de uitvoering van deze beslissing over en weer zakelijk zullen gedragen en emoties zullen vermijden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer is gehouden op basis van de aan de consument toegezegde omruilgarantie een [merknaam] matras van een medium hardheid kosteloos af te leveren op het woonadres van de consument tegen inlevering door de consument van de op 15 februari 2013 afgeleverde [merknaam] matras.   Een en ander dient te geschieden – na daartoe met de consument een afspraak gemaakt te hebben – binnen een termijn van vier weken na de verzenddatum van dit bindend advies.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 200,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Webshop, op 24 juli 2013.