Ondernemer dient toe te staan dat consument zonder beperkende voorwaarden voor de nieuwe eigenaar de caravan op de standplaats verkoopt. Ondernemer is zelf afgeweken van de Verkoopvoorwaarden.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Vakantieverblijf    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC05-0451

De uitspraak:

Standpunt van de consument   Ter aanvulling op haar schriftelijke klacht deelt de consument ter zitting nog het volgende mee. De consument meent dat de ondernemer haar ten tijde van de aankoop van haar caravan had moeten waarschuwen, dat bij doorverkoop van haar caravan een volgende eigenaar de caravan niet langer op de standplaats zou mogen verkopen. Door daarvoor niet te waarschuwen leidt de consument grote schade.   Standpunt van de ondernemer   Ter aanvulling op het verweerschrift van de ondernemer deelt de ondernemer ter zitting nog het volgende mee. In de Verkoopvoorwaarden van de ondernemer (die golden ten tijde van de aankoop van de caravan door de consument en nog steeds van toepassing zijn) wordt vermeld dat caravans van 10 jaar en ouder niet meer op de standplaats mogen worden verkocht. In de praktijk werd echter verkoop van caravans die niet ouder waren dan 20 jaar toegestaan. De caravan van de consument was ten tijde van de aankoop 13 tot 15 jaar oud. In november 2002 heeft de ondernemer echter besloten zijn beleid ten aanzien van de verkoop van caravans op de standplaats aan te scherpen en er naar te streven dat caravans ouder dan 10 jaar in 2006 vervangen worden door een nieuwe caravan. Caravans van 10 jaar en ouder mogen niet meer op de standplaats worden verkocht. Ook de consument ontving hierover een schrijven. Nadat de consument haar caravan had opgeknapt, heeft de ondernemer besloten dat haar caravan in 2006 mag blijven staan. Ook mag zij haar caravan op de standplaats verkopen. De nieuwe eigenaar mag dat echter niet meer.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer beroept zich op zijn Verkoopvoorwaarden waarin wordt vermeld dat geen staanplaatsovereenkomst zal worden aangegaan met een vervangende recreant indien de te verkopen caravan 10 jaar of ouder is. De ondernemer geeft toe dat de caravan van de consument ten tijde van de aankoop ouder was dan 10 jaar. De ondernemer is dus zelf afgeweken van zijn Verkoopvoorwaarden en kan daarom niet verwachten dat de consument wel daaraan gebonden is, te meer daar er slechts een korte tijd is verlopen sinds de aankoop van de caravan.  De commissie is bovendien van oordeel dat de ondernemer de consument bij het aangaan van de staanplaatsovereenkomst had moeten waarschuwen dat hij in afwijking van zijn Verkoopvoorwaarden wel bereid was een standplaatsovereenkomst met haar aan te gaan, maar dat gezien de leeftijd van de caravan in de toekomst (mogelijkerwijs) verkoop van de caravan op de standplaats niet meer toegelaten zou worden. De commissie is daarom van oordeel dat de ondernemer de consument moet toestaan dat zij zonder beperkende voorwaarden voor de nieuwe eigenaar haar caravan op de standplaats verkoopt. Daarbij merkt de commissie op dat de consument, indien zij door de omstandigheden niet zou worden gedwongen haar caravan te verkopen naar verwachting lange tijd gebruik zou hebben gemaakt van haar standplaats. Bovendien heeft de ondernemer de mogelijkheid een huurovereenkomst te beëindigen op grond van artikel 10 lid 2 sub f. van de Recron-voorwaarden indien de caravan in een slechte staat verkeert, hetgeen nu niet het geval is, zoals de ondernemer heeft toegegeven. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Beslissing   De ondernemer dient de consument toe te staan dat zij haar caravan op de standplaats verkoopt waarna de ondernemer met de vervangende recreant een staanplaatsovereenkomst aangaat zonder beperkende voorwaarden.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 6 juli 2005.