Ondernemer is niet in de gelegenheid gesteld om met een oplossing te komen voor de betreffende klachten. Klacht ongegrond.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Klacht    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105557

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de algehele staat van de gehuurde accommodatie, zowel van de bungalow zelf (binnen en buiten) als van de inventaris.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

• De algehele staat van de bungalow was slecht. De bungalow was gewoon sloopwaardig;
• Het buitenmeubilair was te vies om aan te raken;
• De bedden met stalen bodem waren niet op te slapen;
• De badruimte zat vol schimmel;
• Het hang- en sluitwerk was gammel;
• Er was geen ventilatie aanwezig;
• De koekenpan was misvormd en vies;
• Het was een grote rommel rond de bungalow;
• De wifi werkte niet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar het verweer van de ondernemer d.d. 26 september 2016. In de kern komt het verweer van de ondernemer op het volgende neer.

Na vier nachten verblijf gaf de consument een lijstje af met klachten en deelde hij mee dat hij ging vertrekken. Over die klachten is niet gesproken en er werd ook niet aangegeven dat hij deze graag opgelost zou zien. Omdat de consument deze klachten aan ons doorgaf op het moment dat hij meedeelde dat hij ging vertrekken, hebben wij geen mogelijkheid gehad om de problemen op te lossen. Gezien de periode waarin de consument bij ons verbleef (naseizoen), was er de mogelijkheid geweest om te verhuizen naar een ander verblijf.

Ons is de mogelijkheid ontnomen om tot een oplossing te komen die voor beide partijen naar tevredenheid zou zijn.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft ervoor gekozen om zijn klachten eerst na vier dagen verblijf kenbaar te maken bij de ondernemer en gelijk te vertrekken nadat hij dat had gedaan. Met de ondernemer is de commissie van oordeel dat de consument door die handelwijze de ondernemer niet in de gelegenheid heeft gesteld om met een oplossing te komen voor de betreffende klachten. Zo had het tot de mogelijkheden behoord te verhuizen naar een andere accommodatie.

Gelet op het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 19 oktober 2016.