Ondernemer niet verkopende partij dus niet aansprakelijk voor tekortkomingen aan geleverde airco

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 41172/55702

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over een airco die de consument via de website van de ondernemer van een verkoper heeft gekocht. Nadat de consument de airco heeft laten monteren, bleek dat het niet om het juiste product ging. De verkoper kan het juiste artikel niet meer leveren en de consument wil niet voor de kosten voor het demonteren van de airco op draaien. De ondernemer geeft aan dat de consument geen koopovereenkomst heeft gesloten met hem maar met de verkoper. De ondernemer maakt voorafgaand aan de aankoop heel duidelijk dat de aankoop bij een andere partij dan de ondernemer is. De commissie oordeelt dat voor beide partijen duidelijk is dat de verkoper de verkopende partij is. Nu de ondernemer niet de verkoper van de airco is, kan zij ook niet worden aangesproken vanwege tekortkomingen in het geleverde product. De commissie verklaart de klacht ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een door de consument gekochte airco unit.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft bij [naam verkoper], via de website van de ondernemer, een Airco split unit gekocht en laten plaatsen door een derde bedrijf. Daarna is gebleken dat het niet om het juiste product zou gaan. [Naam verkoper] kan niet het juiste artikel leveren. De consument wil niet voor kosten opdraaien van het demonteren van de verkochte unit.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft geen koopovereenkomst gesloten met de ondernemer maar met [naam verkoper]. De consument wist of had behoren te weten dat hij de Airco niet bij de ondernemer maar bij een derde kocht. De ondernemer maakt voorafgaand aan de aankoop heel duidelijk dat de aankoop geschiedt bij een andere partij. Zo wordt op de productpagina duidelijk vermeld dat niet de ondernemer maar een andere partij de verkoper is en wordt daar meermaals op gewezen tijdens het verdere bestelproces.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geschil dat [naam verkoper] de verkopende partij is. De ondernemer biedt enkel het verkoopplatform en informeert kopers in meerdere instanties op het moment dat zij een product kopen van een derde partij. Nu de ondernemer niet de verkoper is van de airco, kan zij ook niet worden aangesproken vanwege enige tekortkoming in het geleverde product.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. H.F.R. Heemstra, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 februari 2021.