Ondernemer ontvangt schadevergoeding van consument voor bij retourzending gemaakte schade

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 25457/31385

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het geschil gaat over de consument die een zilveren armband bij de ondernemer heeft besteld. De ondernemer heeft beschadigingen gevonden nadat de consument de armband retour heeft gezonden. De consument geeft aan dat zij de armband retour heeft gezonden in dezelfde staat zoals zij de armband heeft ontvangen. De ondernemer wenst betaling van de waardevermindering door de consument. De commissie oordeelt dat de consument meer met de armband heeft gedaan dan noodzakelijk was om de armband te beoordelen. De consument heeft verder bij ontvangst van de armband geen schade gemeld bij de ondernemer en ook niet bij het retour zenden van de armband. De commissie geeft aan dat de ondernemer op goede gronden tegenover de consument aanspraak heeft gemaakt op schadevergoeding. De commissie verklaart de klacht van de consument ongegrond. De consument moet de schade aan de ondernemer vergoeden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de door de ondernemer geconstateerde beschadiging van een zilveren armband na retourzending door de consument.

De consument heeft een bedrag van € 45,10 bij de commissie in depot gestort.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een bij de ondernemer online gekochte armband ontvangen op 8 januari 2020. De armband bleek te groot waarop de consument de armband op 13 januari 2020 retour heeft gestuurd naar de ondernemer. De prijs van de armband was € 89,–. Dit bedrag heeft de consument nog niet betaald aan de ondernemer. Zij ontving van de ondernemer op 20 januari 2020 een e-mail waarin deze aangeeft dat de armband beschadigd is en de consument de waardevermindering moet betalen. Daar is de consument het niet mee eens nu zij de armband retour heeft gezonden in dezelfde staat zoals zij de armband heeft ontvangen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft van de consument een armband retour gekregen die gedragen is en in ieder geval meer is gebruikt dan noodzakelijk om de staat te kunnen beoordelen. De armband heeft naar de mening van de ondernemer en gelet op zijn jarenlange ervaring als juwelier ten minste één of meerdere dagen dienst gedaan als draagsieraad. De typische schade op de onderzijde van deze armband is ontstaan bij contact met een oppervlakte. Bijvoorbeeld aan het bureau, met de handen bij het toetsenbord. Daarbij komt de armband klem te zitten tussen de pols en de tafel. Dat veroorzaakt de typische asymmetrische krassen die zichtbaar zijn op de armband.

Momenteel staat er een nieuw exemplaar te koop, via Marktplaats, voor € 55,–. Na aftrek van de bij de consument in rekening gebrachte waardevermindering, dacht de ondernemer nog € 53,40 te kunnen ontvangen. Nu de consument nooit meer iets van zich heeft laten horen, totdat de ondernemer ongeveer 4 maanden later een brief van de Geschillencommissie kreeg, is de armband inmiddels verder in waarde gedaald.

Voor het tweedehands, gedragen exemplaar van de consument, verwacht de ondernemer nu nog € 40,– te kunnen krijgen. Hij wil dus bovenop de reeds in rekening gebrachte waardevermindering, een bedrag van € 18,40 ontvangen omdat hij de armband al die tijd niet heeft kunnen verkopen als occasion.
De armband is nog altijd bij de ondernemer aanwezig en is inmiddels wel wat geoxideerd geraakt.

De ondernemer beroept zich dus met klem op artikel 7 lid 2 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Onderzoek van de deskundige
Op 2 september 2020 heeft de deskundige een onderzoek uitgevoerd en vervolgens een rapportage opgesteld, welke rapportage als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft binnen de wettelijke termijn gebruik gemaakt van haar herroepingsrecht en de zilveren armband retour gezonden naar de ondernemer. Echter, de ondernemer heeft bij ontvangst schade aan de armband geconstateerd en mag een schadevergoeding daarvoor in rekening brengen, indien die schade is veroorzaakt door de consument indien de consument iets heeft gedaan met het product hetgeen niet nodig was om het te beoordelen. De ondernemer voert dit ook aan. Uit het onderzoek van de deskundige komt in dit verband het volgende naar voren.

De armband is door ondernemer aan deskundige overhandigd en onderzocht. De armband was bewaard in een daarvoor bijpassend doosje van het merk [naam ondernemer]. De armband was geoxideerd (zwart geworden) door aanraking met de huid. Dit is veroorzaakt door transpiratie van de huid. Hierin kan zwavel zitten wat het zilver aantast (gesulfideerd). Vingerafdrukken waren hierdoor zichtbaar. De aanbieder heeft aan deskundige een poetsdoek overhandigd. De deskundige heeft vervolgens deze aanslag verwijderd. Zonder dit poetsen kon door de deskundige geen beschadiging worden vastgesteld.

Het betreft een zilveren armband, Hollands gekeurd met zwaardje van het merk [naam ondernemer]. De beschadiging (krassen), zijn veroorzaakt door aanraking van de armband met een harder oppervlak. Deze krassen zijn op één plaats zichtbaar schuin aan de onderkant. Verder zijn na het poetsen geen krassen zichtbaar dan de normale kleine krasjes die kenmerkend zijn voor een zilveren sieraad.

Zilver is een vrij zacht metaal. De beschadiging is geen gebrek van de functionaliteit aan het sieraad, maar wel zichtbaar. Van een nieuw sieraad mag verwacht worden dat deze bij verkoop niet op deze wijze beschadigd is. Het herstel is mogelijk door de armband te polijsten. Bij een zilveren armband in dit type is de schade goed te verhelpen. Een goudsmid kan dit op vakkundige wijze verwijderen.
Een externe goud-/zilversmid zal hiervoor € 15,– tot € 20,– (incl. BTW) in rekening brengen.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen heeft de consument naar het oordeel van de commissie met de armband meer gedaan dan noodzakelijk om de staat van de armband te beoordelen. Daartoe zijn de geconstateerde sulfidering van de armband en de asymmetrische krasjes die duiden op gebruik zoals ook door de ondernemer aangegeven. Of er sprake kan zijn van levering door de ondernemer van de armband met de geconstateerde schade is niet gebleken en ook onwaarschijnlijk. De consument heeft bij ontvangst van de armband daarover bij de ondernemer geen melding gemaakt en ook niet bij het retour zenden van de armband.

De ondernemer heeft dan ook op goede gronden jegens de consument aanspraak gemaakt op een schadevergoeding.
De klacht van de consument is op dit punt dan ook ongegrond en zij zal de ondernemer, zoals deze ook heeft aangevoerd, de schade moeten vergoeden.
Die door de consument aan de ondernemer te betalen vergoeding stelt de commissie, met in achtneming van hetgeen de deskundige daarover heeft aangegeven, in redelijkheid vast op € 17,50.

Hetgeen de ondernemer in dit verband voorts nog heeft aangevoerd over de waardevermindering passeert de commissie reeds omdat de consument rechtens gebruik mocht en heeft gemaakt van haar herroepingsrecht en ook overigens niet is komen vast te staan wat de inkoopprijs is geweest van de armband en die door de ondernemer aangevoerde waardevermindering onvoldoende is onderbouwd.
De commissie komt het gelet op al hetgeen hiervoor is overwogen redelijk voor dat ieder der partijen de eigen kosten zal dragen en de ondernemer geen behandelingskosten behoeft te betalen.

Nu de consument het klachtengeld heeft voldaan behoeft de commissie daarover niet te beslissen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond wat betreft de schade aan de armband na retourzending.

Bepaalt dat de consument aan de ondernemer een schadevergoeding dient te betalen van € 17,50.

De door de consument te betalen schadevergoeding van € 17,50 zal verrekend worden met het depotbedrag van € 45,10.

Het depotbedrag wordt als volgt verrekend:
€ 17,50 wordt aan de ondernemer uitgekeerd.
€ 27,60 wordt aan de consument uitgekeerd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer mr. S. L. R. van Nuijs en de heer mr. P. B. Vos, leden, op 11 januari 2021.