Op het boekingsformulier ontbreken concrete afspraken: toezeggingen zijn niet vast komen staan.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0378

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil vloeit voort uit een op 30 maart 2009 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee volwassenen naar Sharm el Sheikh in Egypte met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor de periode van 14 april 2009 tot en met 21 april 2009 voor de som van € 1.503,–.

 

Standpunt van klager

 

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

 

Mij is nooit verteld dat het betreffende resort een en al heuvel was. Door die heuvels was het voor mij, gezien mijn fysieke beperkingen, niet of nauwelijks mogelijk om me te verplaatsen op het terrein. Het kwam er eigenlijk op neer dat ik een gevangene was in mijn eigen kamer. Bij boeking heb ik toch duidelijk aangegeven dat ik in juni 2009 een nieuwe knie zou krijgen.

 

Ter zitting heeft klager nog aangevoerd dat hem tijdens de boeking mondeling is toegezegd dat er rekening gehouden zou worden met zijn fysieke beperkingen, in die zin dat alles gelijkvloers zou zijn en dat de faciliteiten om geringe afstand van de hotelkamer zouden zijn. Weliswaar is hem, na klachten over de in eerste instantie toegewezen kamer, een andere kamer toegewezen (kamer 57012), maar ook vanuit die kamer was de afstand naar bijvoorbeeld het restaurant zo groot, dat het voor klager niet te belopen was.

 

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij het maken van de reservering heeft klager zelf gekozen voor de gereserveerde accommodatie. Bij het reserveren heeft klager nooit aangegeven dat er rekening gehouden moest worden met het feit dat klager slecht ter been was.

Wij hebben ook navraag gedaan bij onze lokale agent en bij hem heeft klager nooit aangegeven dat er klachten waren met betrekking tot de heuvelachtige omgeving. Als klager dat wel had gedaan, had de lokale agent dit ter plaatse kunnen oplossen door eventueel een andere accommodatie aan te bieden. Wij zijn dus nooit op de hoogte gesteld van de klacht en derhalve is ons niet de gelegenheid geboden om een en ander voor klager op te lossen.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft als volgt overwogen. 

De stelling dat klager tijdens de boeking bepaalde toezeggingen zijn gedaan, valt voor de commissie niet te verifiëren. Uitgangspunt voor de commissie is dan ook het boekingsformulier waarop normaliter concrete afspraken, in de vorm van preferenties of essenties, worden vermeld. Op het onderhavige boekingsformulier staan echter geen concrete afspraken vermeld.

Hoewel de commissie inziet dat het voor klager met zijn fysieke beperkingen geen prettig verblijf is geweest in de door hem geboekte accommodatie, komt zij tot de conclusie dat klager heeft gekregen waarvoor hij heeft geboekt.

Te betreuren valt overigens dat klager zich niet meer heeft gewend tot de reisleiding/ lokale agent nadat hem kamer 57012 was toegewezen. Naar alle waarschijnlijkheid had de reisleiding/lokale agent in dat geval nog kunnen zoeken naar een oplossing, bijvoorbeeld door klager om te boeken naar een andere accommodatie.

Ter voorlichting van klager merkt de commissie overigens op dat alleen de zogenaamde essenties worden gegarandeerd. Daarvoor dient wel extra betaald te worden. Preferenties omvatten slechts voorkeuren, waarvan niet zeker is of deze worden gehonoreerd.

Gelet op het voorgaande zal de klacht ongegrond worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht ongegrond, zodat het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 28 augustus 2009.