Opvolgende eigenaar treedt in rechten en plichten van gewezen verhuurder van wie hij de verhuurde zaak overneemt.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Overlijden    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC03-0104

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de huurprijs van de standplaats.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument stelt dat de ondernemer hem ten onrechte huur in rekening brengt. Met de rechtsvoorganger is een regeling getroffen die erop neerkomt dat de consument tot 1 januari 2006 geen huur verschuldigd is.
 
Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer stelt niet gebonden te zijn aan afspraken van de vorige eigenaar.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt vast dat de vorige eigenaar – na gebeurtenissen die voor de consument tot verplaatsing van het kampeermiddel met bijbehorend financieel nadeel hadden geleid – bij brief van 11 juni 1999 aan de consument heeft bericht, voor zover hier relevant:
Miete.

Ab 01.01.2000 nachdem der Campingplatz offiziell übertragen worden ist, geht ein 5-jähriges mietfeie Periode van kraft d.h. ab 01.01.2000 bis zum 01.01.2006
Buchhalterisch sind wir gezwungen jedoch für alle Campinggästen Rechnungen aus zu stellen welche du und deine Mutter für die angeführter Zeit also nicht überweisen braucht.
 
De ondernemer heeft ter zitting uitdrukkelijk erkend dat deze brief door de toenmalige eigenaar is verzonden.
Ingevolge het bepaalde in artikel 7a:1612 BW wordt door verkoop van het gehuurde de huur niet verbroken.
De opvolgend eigenaar treedt dus in de rechten en plichten van de gewezen verhuurder van wie hij de verhuurde zaak overneemt.
Hier heeft de ondernemer een situatie gesteld die geen van de hoofdregel afwijkend oordeel kan rechtvaardigen.
Het feit dat de vorige eigenaar is overleden, de erven de nalatenschap vervolgens hebben verworpen en daarna de bank de camping heeft verkocht aan de ondernemer maakt de ondernemer immers opvolgend eigenaar.
De slotsom is derhalve dat de ondernemer gebonden is aan de bijzondere afspraak met de consument zodat de klacht gegrond is.
 
Beslissing

De klacht is gegrond. De consument is geen huur verschuldigd tot 1 januari 2006.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 31 oktober 2003.