Orkaan Lenny: deels gegrond; onderzoeksplicht klager.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI00-1524

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 15 oktober 1999 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Lions Drive op Bonaire met verblijf in een appartement op basis van logies voor de periode van 4 t/m 11 januari 2000 voor de som van ƒ 4.170,– in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak:   We hadden tevoren ingelicht dienen te worden over de schade op Bonaire als gevolg van de orkaan. Dan hadden we nog om een omboeking kunnen vragen.   We konden nergens op het strand liggen vanwege het aangespoelde koraal. Snorkelen was ook niet mogelijk. Het restaurant bij het hotel was weggespoeld. Het meubilair bij het zwembad was kapot. We konden niet eens een kopje koffie drinken bij het hotel. Wel verderop bij de buren, doch dat stond niet aangegeven en werd nergens vermeld. De gehele vakantie is bedorven.   Klager verlangt een vergoeding van ƒ 4.170,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak:   De orkaan Lenny is uitvoerig in het nieuws geweest. Niet alleen Bonaire, doch ook andere eilanden zijn getroffen. Dat kan klager en het boekingskantoor niet zijn ontgaan. Gedurende vrij korte tijd konden geheel geen reizen naar Bonaire worden uitgevoerd. Het toerisme kwam al vrij snel weer op gang. De gevolgen van de toegebrachte schade konden niet van de ene op de andere dag ongedaan worden gemaakt.   Het gemis van het vernielde restaurant kon worden opgevangen door twee op 50 meter afgelegen restaurants. Er kon in aangepaste vorm worden gedoken en gesnorkeld.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   In de aanbieding wordt niet over stranden op Bonaire gesproken. De nog aanwezige koraal op het Pink strand kan de reisorganisator niet worden toegerekend. Gebleken is dat het restaurant van het complex was weggespoeld als gevolg van de orkaan. De stoelen bij het zwembad waren kapot. Dit had de reisorganisator, aan wie dit tevoren bekend was, aan klager tevoren dienen mede te delen. De algehele toestand op het eiland als gevolg van de orkaan komt niet voor risico van de reisorganisator. Een negatief reisadvies is niet door de daartoe bevoegde instantie gegeven. De commissie betrekt voorts bij het oordeel het feit dat de orkaan "Lenny" in het nieuws is geweest en dat daarom van klager mocht worden verwacht dat zij zelf als strandliefhebster zou hebben geïnformeerd naar de toestand op de stranden.   Op grond van het voorgaande en alle aan de commissie gebleken feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is de commissie van oordeel dat de reisorganisator bij het uitvoeren van het overeengekomene zodanig tekort is geschoten en klager daardoor zodanig ongerief heeft ondervonden, dat de reisorganisator haar een vergoeding verschuldigd is. De commissie stelt deze vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op het hierna te noemen bedrag. De commissie acht het eventueel meer of anders gevorderde echter niet toewijsbaar.   Ingevolge het reglement van de commissie moet de reisorganisator aan de commissie de hierna te noemen bijdrage in de kosten van de behandeling van het geschil voldoen.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De reisorganisator dient aan klager in totaal een bedrag van ƒ 925,– te voldoen. Het klachtengeld van ƒ 125,– is hierin begrepen. Betaling dient plaats te vinden binnen één maand na verzenddatum van dit bindend advies.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 24 augustus 2000.