Overschrijding klachttermijn bij de ondernemer in overwegende mate te wijten aan de gebrekkige informatie van de zijde van de ondernemer

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Klacht    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC08-0109

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte meerdere kosten boven hetgeen in de boeking is berekend.   Standpunt van de consument   De vakantiewoning is via internet geboekt en betaald. Bij aankomst bij de receptie werd geëist dat een bedrag van € 57,50 zou worden bijbetaald. Ik heb dit met de rug tegen de muur voldaan maar wil restitutie omdat ik dit niet ben overeengekomen.   Standpunt van de ondernemer   Nadat de ondernemer aanvankelijk inhoudelijk verweer heeft gevoerd, heeft deze bij brief van 8 mei 2009 aan de commissie laten weten tot de conclusie te zijn gekomen dat de consument ten onrechte een bijbetaling is gevraagd van € 57,50 en dat besloten is over te gaan tot restitutie daarvan.   Beoordeling van het geschil   Met de erkenning van de gegrondheid van de klacht is het gevorderde bedrag toewijsbaar. De consument kan in zijn reactie op die erkenning waarin gevraagd wordt om vanwege de (aanvankelijke) starheid de ondernemer te veroordelen tot betaling van € 500,– aan een goed doel, niet gevolgd worden daar het reglement van de commissie en het in Nederland geldende schadevergoedingsrecht daarin niet voorzien.   Naast het genoemde bedrag is er slechts ruimte voor toekenning van een aanspraak op vergoeding van het klachtengeld.   Beslissing   De commissie verklaart de klacht gegrond.   Bepaalt dat de ondernemer een bedrag van € 57,50 aan de consument zal betalen.   Daarnaast heeft de consument aanspraak op vergoeding door de ondernemer van het klachtengeld van € 50,–.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 90,–.   De commissie weigert het anders of meer gevorderde.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 13 mei 2009.