Partijen schikken ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: (non)conformiteit / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 128537/130124

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het verblijf van de consument in een chalet op het park van de ondernemer. De consument heeft klachten over de staat waarin het chalet verkeerde en wil financiële compensatie daarvoor. De ondernemer acht zichzelf daartoe niet verplicht, maar is alsnog bereid de consument nog verder tegemoet te komen dan hij al heeft gedaan. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het verblijf van de consument in een chalet op het park van de ondernemer. De consument heeft klachten over de staat waarin het chalet verkeerde en wil financiële compensatie daarvoor.

Standpunt van de consument
In grote lijnen komt het standpunt van de consument op het volgende neer.

De consument heeft een verblijf van een week geboekt in een chalet op het park van de ondernemer. Hij heeft daarvoor € 1.500,– betaald. Hij heeft het chalet niet schoon en in goede staat aangetroffen. Het was stoffig en er was schimmel. De verwarmingsthermostaat werkte niet. Klagen bij de receptie, later telefonisch en per e-mail, hielp niet. De ondernemer heeft een compensatie van € 90,– aangeboden en betaald. De consument vindt dit onvoldoende en maakt aanspraak op de helft van de huurprijs, € 750,–.

Standpunt van de ondernemer
In de kern komt het standpunt van de ondernemer op het volgende neer.

De consument heeft de hele overeengekomen periode in het chalet verbleven. Het was dus helemaal bruikbaar. De consument is op een maandag gearriveerd en heeft pas dinsdag aan het einde van de middag geklaagd over de thermostaat. Die is op de vrijdag vervangen. Ondertussen werkte de verwarming wel. Pas op de donderdag heeft de consument melding gemaakt van stof. Daarna is nog schoongemaakt. Aan de klachten is telkens binnen de kortst mogelijke tijd opvolging gegeven. De ondernemer is onverplicht bereid de consument nog verder tegemoet te komen dan hij al heeft gedaan.

Beoordeling van het geschil
Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke beoordeling.

Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument € 300,–, bovenop de € 90,– die hij reeds heeft betaald. Hierin zijn de (proces)kosten die de consument heeft gemaakt, waaronder het klachtengeld, begrepen.

De consument trekt zijn klacht en dit geschil in, en ziet af van verdere aanspraken jegens de ondernemer op grond van het verblijf in het park van de ondernemer.

Partijen verlenen elkaar over en weer algehele en finale kwijting voor wat zij verder te vorderen mochten hebben uit hoofde van de geëindigde overeenkomst.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie, bestaande uit de heer mr. E.P. van Unen, voorzitter, mevrouw mr. M. de Rooij – Slager, mevrouw mr. J.M. Huysman- Hartkamp, leden, op 21 januari 2022.