Problemen met sluiten achterklep auto (cabrio) na herstelwerkzaamheden

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Schadeherstelbedrijven    Categorie: (non)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 118334

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft via de verzekering schadeherstelwerkzaamheden aan de kofferbak en linker achterlicht van zijn auto laten uitvoeren. Kort na het herstel van de schade is gebleken dat het cabrio dak niet meer wil openen. De commissie is gezien de rapportages van zowel een onafhankelijk bureau als van de onafhankelijke deskundige van de commissie niet tot de conclusie gekomen dat er (voldoende) causaal verband bestaat tussen het schadeherstel en de klachten van de consument. Het door de consument verlangde is afgewezen

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 14 september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van werkzaamheden, te weten schadeherstel aan de kofferbak van de [automerk] van de consument. De overeenkomst is uitgevoerd op 12 oktober 2017.

Standpunt van de consument
Kort na het herstelwerk bleken er problemen. De auto van de consument, een cabrio, bleek plots een niet goed functionerende sluitende achterklep te hebben. De schade is ook beoordeeld door een onafhankelijk expert van [naam van bureau]

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De klacht van de consument hebben wij ter harte genomen maar er is naar onze mening geen verband met de schadereparatie die wij hebben uitgevoerd.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het betreft een 2-deurs coupé / cabriolet

Het volgende blijkt aan de orde. Op 13 september 2017 is de auto aan de kofferbak en het linker achterlicht beschadigd geraakt door een afgevallen tak. Via de verzekering werd de schade hersteld door de ondernemer. Kort na het herstel van de schade is gebleken dat het cabrio dak niet meer wil openen.

De kilometerstand was toen 77.553. Tijdens het onderzoek bedroeg deze 82.836.

Een [automerk] is een 2-deurs coupé met de mogelijkheid om het hardtop dak elektrisch-hydraulisch te openen zodat een cabriolet ontstaat. Het hardtop dak vouwt zich dan in een ruimte tussen de cabine en de kofferbak. Omdat mogelijk te maken, wordt allereerst de kofferdeksel in achterwaartse richting geopend. Op het moment dat dat proces goed is afgerond zal het dak zich kunnen openen.

Bij de inspectie door de deskundige bleek het kofferdeksel, het onderdeel dat de ondernemer had vernieuwd, enigszins moeizaam te openen, het cabriodak echter niet. Bij het bedienen is een geluid hoorbaar ten teken dat er iets niet goed functioneert. Besloten werd op via de JifeLine remote diagnose tool de foutcodes uit te lezen. Het bleek dat er een foutcode (B1361) aanwezig was. Deze duidt erop dat het openen van de kofferdeksel te lang duurt en dat het vermogen (elektrische stroom) te hoog oploopt. De elektronica vermoedt dan dat er iets niet goed gaat en ter voorkoming van schade wordt de volgende processtap niet vrijgegeven, het openen van het dak. De foutcode werd gewist maar ontstond opnieuw bij een volgende poging. De positie van het kofferdeksel op de scharnieren en op de achterzijde bij het slot werden gecontroleerd. Een duidelijk indruk ontstond dat de afstelling en positie van het kofferdeksel niet optimaal is. Hierdoor ligt het kofferdeksel enigszins onder spanning in de sluitingen. Bij het achterwaarts openen van het kofferdeksel ontstaan dan genoemde problemen.

Naar het oordeel van de deskundige heeft de ondernemer te weinig aandacht geschonken aan het goed afstellen van het kofferdeksel. Het is echter niet uit te sluiten dat er, na een optimale afstelling, nog meerdere problemen door ouderdom en/of slijtage aan het licht komen. Bij inspectie van de schadefoto’s bleek namelijk dat de schade aan het kofferdeksel relatief gering was en dat de hardtop bij het herstel van de schade niet geopend is geweest.

Overige punten die in het dossier zijn beschreven rondom diverse andere storingen hebben geen betrekking op de werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd. Ook een waterlekkage ter hoogte van het rempedaal heeft geen betrekking op de werkzaamheden die de ondernemer heeft uitgevoerd. Andersom heeft deze waterlekkage geen invloed op de door de deskundige waargenomen foutmelding omtrent moeizaam openen van het kofferdeksel.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie neemt de bevindingen en conclusies van de deskundige over en maakt deze tot de hare.

De commissie kan gezien de rapportages die zich in het dossier bevinden ( [naam van het bureau] enerzijds en deze commissie anderzijds) niet tot de conclusie komen dat er (voldoende) causaal verband bestaat tussen het schadeherstel en de huidige klachten van de consument. De offerte van ’een andere garage welke zich bij de stukken bevindt en waar de consument zich (mede ter zitting) op beroept overtuigt daarbij niet, nu niet vaststaat dat deze hersteller over de noodzakelijke specialistische kennis beschikt om reparaties als de onderhavige uit te voeren, nu immers bij grote dealerorganisaties van merken met cabrio’s met dit soort daken daarvoor in geheel Nederland veelal slechts enkele specialisten beschikbaar zijn.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven, bestaande uit mr J. van der Groen, voorzitter, mevrouw mr. H.C. Dobbelaar-ten Cate en R. Vlasveld, leden, op  7 december 2018.