Recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van recreant, behoudens overmacht.

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REC04-0371

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de gasrekening als gevolg van lekkage.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument huurt sinds jaren een standplaats bij de ondernemer. De laatste jaren heeft de consument geen of nauwelijks gebruik gemaakt van haar standplaats. Zij was dan ook zeer verbaasd toen zij op 20 juli 2004 een afrekening ontving van haar gasverbruik voor een bedrag van € 401,94. Volgens de ondernemer is dat hoge verbruik veroorzaakt door een lekkage onder haar caravan en/of het niet afsluiten van de meter. De informatie van de ondernemer hierover is tegenstrijdig. Volgens de ondernemer moet er al een jaar lang gas zijn weggelekt. Toen de consument in mei 2004 in haar caravan was om deze schoon te maken, heeft zij echter niets gemerkt. Er was geen gaslucht merkbaar en zij heeft zonder problemen een sigaret gerookt in de caravan. Wel viel het haar op dat de afsluiting van de onderkant van de caravan deels was weggehaald. De consument heeft daarom twijfels over de hoge gasnota.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen de ondernemer in juli 2004 de meterstand van het gasverbruik van de consument kwam opnemen, bleek de meter te lopen. Dat klopte natuurlijk niet, omdat er geen gastoestel werd gebruikt. De ondernemer heeft toen direct de meter afgesloten en heeft een onderzoek ingesteld naar de aansluiting van de gasleiding naar de caravan. Toen bleek dat er een gaslekkage was onder de caravan van de consument als gevolg van een lekkende koppeling. De ondernemer heeft die koppeling vervangen en de oude bewaard en ter zitting getoond. Indien de consument de gasmeter had afgesloten, had er niet zo veel gas kunnen weglekken. De consument gaf te kennen dat zij geen sleutel meer had van het kastje van de gasmeter. De ondernemer heeft echter extra sleutels en de sleutels van de andere recreanten passen ook op alle kastjes. Volgens het kampreglement is de consument verplicht iedere twee jaar haar kampeermiddel te laten controleren op de veiligheid van de gas- en elektra-installatie. Dit heeft de consument verzuimd. Er was nu sprake van een zeer gevaarlijke situatie. Er had een ontploffing kunnen ontstaan bij open vuur. Ter zitting deelt de ondernemer nog mee dat hij niet weet wanneer het lek is ontstaan. Er was buiten op enige afstand van de caravan geen gaslucht waarneembaar. Dat was wel het geval toen het lek onder de caravan werd opgespoord. De ondernemer ziet geen andere oorzaak voor het hoge gasverbruik dan de lekkage van de gasleiding onder de caravan. De gas leiding vanaf de meterkast naar de caravan komt voor risico voor de recreant.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie acht het aannemelijk dat het hoge gasverbruik (dat door de consument niet wordt betwist) veroorzaakt is door de lekkende koppeling onder de caravan van de consument. Indien de consument de gasmeter zou hebben afgesloten, had er niet zo veel gas kunnen weglekken. Het niet afsluiten van de meter, komt voor risico van de consument. Artikel 16 van de Recron-voorwaarden vaste plaatsen bepaalt dat de recreant aansprakelijk is voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant, tenzij er sprake is van overmacht. Dat wil zeggen dat de consument aansprakelijk is voor het deel van de gasleiding vanaf de meterkast tot aan en in haar caravan. Naar het oordeel van de commissie kan de consument zich niet beroepen op overmacht, omdat een defect in haar deel van de leiding voor haar risico komt.  De commissie is dan ook van mening dat de klacht van de consument ongegrond is en dat zij de gasrekening aan de ondernemer verschuldigd is.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   De consument is aan de ondernemer een bedrag van € 401,94 verschuldigd.   Het in depot gestorte bedrag van € 401,94 zal derhalve aan de ondernemer worden overgemaakt.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie op 23 maart 2005