Reisdagen worden meegerekend bij bepaling van de reisduur.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI02-1650

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 maart 2002 via een boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Alanya in Turkije met verblijf in een hotel op basis van halfpension, voor de periode van 30 juli t/m 6 augustus 2002 voor de som van € 1.032,– in totaal.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij ontvangst van de reisbescheiden bleek dat wij pas om 20.20 uur vanaf Rotterdam moesten vertrekken. Daarbij kwam nog een busreis van ongeveer twee uur, zodat wij in de ochtend van 31 juli om 04.30 uur in het hotel aankwamen. Omdat wij nachtrust moesten inhalen zijn zo twee vakantiedagen verloren gegaan.

Bij boeking zijn wij niet geïnformeerd over de nadelen van een chartervlucht.

Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de ongunstige vertrektijd, zodra deze ons bekend was.

Klager verlangt een vergoeding van € 250,–, het klachtengeld en gemaakte portokosten inbegrepen.

Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager had opmerkelijk genoeg op een lijnvlucht gerekend. Wij vragen ons af met welke maatschappij klager zich dat bij vertrek vanaf Rotterdam had voorgesteld. Nog afgezien van het feit dat noch KLM, noch Turkish Airlines vanaf Amsterdam vluchten op Antalya onderhouden, staat vast dat deze maatschappijen hun vluchten vanuit Nederland naar Turkije niet vanaf Rotterdam hebben gepland. Bovendien wijst onze informatie in de brochure erop dat er sprake is van een chartervlucht en geven wij expliciet aan dat wij onze vluchten door de Turkse luchtvaartmaatschappij “Pegasus” laten uitvoeren.

Aan een vliegreis per chartervlucht zijn nu eenmaal bepaalde nadelen verbonden. Eén van die nadelen is dat de tijden niet vooraf vaststaan en dat de vluchten in principe de hele dag kunnen worden gepland. Het aantal vakantiedagen blijft bij een ongunstig reisschema echter hetzelfde, aangezien ongeacht het tijdstip van de vlucht de dagen in zijn geheel worden meegeteld in de reisduur. Hierbij telt het tijdstip van vertrek.

Pegasus start en eindigt bovendien in Turkije. Hierdoor bestaat er in tegenstelling tot vluchten met Nederlandse luchtvaartmaatschappijen een grotere kans op een late heenvlucht en een vroege terugvlucht. In de prijzenbijlage van onze Turkijebrochure wijzen wij hierop. Voor de één- en meerweekse reizen is het gelukt om de late en vroege vluchten in de meeste gevallen aan elkaar te koppelen, zodat de reizigers slechts één ongunstige vlucht hebben. Ook klager heeft een late terugvlucht toegewezen gekregen, aangezien de vroege vlucht reeds rond 07.00 uur gaat. Tevens geven wij in onze brochure aan, dat er geen restitutie kan plaatsvinden voor gemiste maaltijden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De teleurstelling van klager over het gegeven dat van deze achtdaagse reis slechts zes dagen als vakantieontspanning zijn beleefd is weliswaar begrijpelijk, maar dit kan de reisorganisator niet worden toegerekend. De reistijden maken geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen. De reisdagen worden meegerekend ter bepaling van de reisduur en de besteding van de vakantieduur is hierbij niet relevant. Het mag verder algemeen bekend wordend geacht dat de kans op ongunstige vertrek- en aankomsttijden van chartervliegtuigen reëel aanwezig is. Indien een individuele reiziger daarmee geen ervaring heeft, is het aan hem zich daarover bij boeking te laten informeren. Klager heeft blijkens het verhandelde ter zitting bij boeking geen navraag gedaan naar het vlieggedeelte van deze pakketreis. Het gaat te ver om van een boekingskantoor te verlangen dat het uit eigen beweging attendeert op het vliegen per charter en de daaraan verbonden nadelen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 5 november 2002.