Reiziger heeft bewust een risico genomen door met te veel bagage op reis te gaan en zonder te informeren wat de extra kosten zouden zijn.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-1266

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 april 2006 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 2 personen naar Koh Samui in Thailand met verblijf in een hotel op basis van logies met ontbijt voor de periode van 24 mei t/m 18 juni 2006, voor de som van € 4.261,50.   Klager heeft op 19 juni 2006 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij het inchecken op Schiphol bleek dat wij een bedrag van maar liefst € 592,– moesten bijbetalen wegens overbagage. Dat kwam neer op € 54,– per kilo overgewicht. Ik was wel bekend met de gewichtslimiet (20 kilo voor bagage die in het vrachtruim gaat en 5 kilo voor handbagage, althans volgens de reisorganisator, in werkelijkheid was dit 7 kilo), maar niet met het hoge door [de luchtvaartmaatschappij] gehanteerde tarief. Ik ben pas achter dit tarief gekomen door informatie op te vragen bij [de luchtvaartmaatschappij] nadat wij van de reis waren teruggekeerd. Daar heb ik veel moeite voor moeten doen. Door het hoge bedrag dat wij moesten betalen, hebben wij sommige programmaonderdelen van de reis moeten laten vallen en hebben wij spullen in Thailand moeten achterlaten om te voorkomen dat wij ook voor de terugreis voor overgewicht zouden worden belast. Dit alles heeft onze vakantie flink bedorven. Ik vind het een tekortkoming van de reisorganisator dat ik tevoren niet beter ben geïnformeerd over de tarieven van [de luchtvaartmaatschappij]. Ik had dan niet het risico genomen om met overgewicht op reis te gaan. Ik verkeerde namelijk in de veronderstelling dat het te betalen bedrag wel mee zou vallen.   Klager verlangt vergoeding van het betaalde bedrag van € 592,–.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft de ontstane situatie aan zichzelf te wijten. Hij is bewust met overbagage op stap gegaan zonder zich eerst te oriënteren omtrent de daaraan verbonden risico’s. Het ligt niet op onze weg om iemand die bij ons een reis heeft geboekt tevoren te informeren over het tarief van de luchtvaartmaatschappij voor overgewicht. Dat is een zaak van de luchtvaartmaatschappij en klager had de noodzakelijke informatie bij [de luchtvaartmaatschappij] kunnen opvragen. Hij heeft een groot risico genomen, want het overgewicht was 2 kilo per persoon van de gewone bagage en 3, respectievelijk 3,7 kilo van de handbagage. Klager kan de gevolgen van deze handelwijze niet op ons afwentelen.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de stukken en het verhandelde ter zitting heeft de commissie het volgende afgeleid. In de door de reisorganisator verstrekte reisinformatie is de gewichtslimiet genoemd van de mee te nemen bagage: 20 kg voor de bagage die in het bagageruim gaat en 5 kilo voor de handbagage. Voor de handbagage blijkt deze informatie een te krappe marge aan te houden. De werkelijke limiet is 7 kilo. Bij het inchecken op Schiphol bleken klager en zijn reisgenote ieder twee kg te veel gewone bagage bij zich te hebben en 3, respectievelijk 3,7 kg, teveel handbagage. Het teveel aan handbagage moest ter plaatse worden overgepakt in de koffers. Het geschil concentreert zich nu op de vraag of de reisorganisator klager tevoren had moeten informeren over het hoge door [de luchtvaartmaatschappij] voor overgewicht gehanteerde tarief. Het tarief is vermeld in documenten die door klager na terugkeer bij [de luchtvaartmaatschappij] zijn opgevraagd en in dit geschil zijn overgelegd. De commissie is van oordeel dat het van een reisorganisator redelijkerwijze niet kan worden verlangd de reiziger tevoren te informeren over details als het door de luchtvaartmaatschappij die de geboekte vlucht uitvoert gehanteerde tarief voor overbagage. De reiziger kan zich daarover zelf tevoren oriënteren en passende maatregelen nemen om het betalen van een hoog bedrag te voorkomen. Klager heeft dat niet gedaan, maar heeft bewust een risico genomen door met te veel bagage op reis te gaan. Met name gold dit voor de handbagage, waarvan het overgewicht aanzienlijk was en ten opzichte van de door de reisorganisator genoemde limiet zelfs nog 2 kg meer. De commissie acht het niet onredelijk dat klager zelf de gevolgen van deze handelwijze draagt.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 november 2006.