Reiziger heeft gemeld dat zij slecht ter been is; desondanks appartement met trap.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Accommodatie    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI01-2446

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil
 
Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2001via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 3 personen naar Limasol op Cyprus met verblijf in een hotel op basis van logies en ontbijt, voor de periode van 11 juli t/m 25 juli 2001 voor de som van € 5.432,66
Standpunt van klager
 
Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt. 

Wij kozen voor de reisorganisator omdat een team van vakkundige specialisten ons zou adviseren bij de keuze uit hun aanbod. De door ons geboekte Garden Villa was door ons uitgekozen omdat er geen sprake was van de vermelding duplex, hetgeen trappen aangeeft. De medewerksters hebben ons een essentie geadviseerd voor twee aparte bedden in verband met mijn knie. Zij hebben niet vermeld dat de kamers zonder het gebruik van trappen niet bereikbaar waren. Voor mijn vervoer over het vliegveld had reisorganisator een rolstoel georganiseerd.
 
In de standaardstudio, die na twee dagen beschikbaar kwam, was voor mij slechts een uitklapbed aanwezig en voor mijn dochter en haar zoontje een tweepersoonsbed. Ik ben genoodzaakt van deze ruimte gebruik te maken. Het prijsverschil bedroeg volgens mijn berekening ƒ 1.354,–.
 
Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik heb telefonisch geboekt. Ik heb bij die gelegenheid medegedeeld dat ik net geopereerd was. Om die reden heb ik om een rolstoel gevraagd. Ik had verwacht dat reisorganisator ons voor de trappen zou waarschuwen. Reisorganisator beroept zich erop dat zij klantvriendelijk is. Het door mij berekende prijsverschil tussen de Gardenvilla en de studio is niet door reisorganisator weersproken. Het comfort was ook een stuk minder.
 
Klager verlangt een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid.
 
Standpunt van de reisorganisator
 
Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.

Klager heeft bij de boeking kenbaar gemaakt dat zij als gevolg van de knieoperatie slecht ter been was. Om die reden is een essentie vastgelegd voor gescheiden bedden. Ook werd een aanvullende dienst geboekt namelijk de service van een rolstoel op Schiphol en Larnaca. De hotelier heeft aangegeven wel aan een wijziging te willen meewerken maar geen restitutie te willen verlenen.
 
De reisorganisator heeft d.d. 23 juli 2001 een vergoeding aangeboden van ƒ 800,–.
 
Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.
 
Klager heeft bij haar boeking uitdrukkelijk gemeld dat zij als gevolg van een recente knieoperatie slecht ter been was. In verband daarmee heeft zij om rolstoelvervoer gevraagd alsmede om gescheiden bedden.In de gegeven omstandigheden kon reisorganisator bekend worden verondersteld met de bewegingsproblemen van klager.
 
In de geboekte Gardenvilla is zij evenwel geconfronteerd met trappen voor het bereiken van de slaapkamer en de badkamer. In tegenstelling tot de informatie van het reisbureau bleek deze villa ook in duplex stijl te zijn gebouwd. De commissie acht het aannemelijk dat klager door de aanwezigheid van de trappen ongerief heeft ondervonden. Tevens is het aannemelijk dat de alternatieve studio minder comfort heeft geboden. Reisorganisator is daarvoor verantwoordelijk.
De reisorganisator heeft verzuimd relevante informatie over de duplex stijl met betrekking tot de Gardenvilla te vermelden. In de brochure 2002 heeft zij dat verzuim hersteld.
Bovendien had reisorganisator ten tijde van de boeking voldoende aanleiding te veronderstellen dat de aanwezigheid van trappen problemen zou opleveren. Voor het geval reisorganisator niet van de duplexstijl op de hoogte is geweest, komt dat voor haar rekening. Klager heeft recht op een financiële compensatie voor haar ongerief. Tevens heeft zij recht op retourbetaling van het prijsverschil tussen de villa en de studio.
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht gegrond is.
 
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
 
De reisorganisator betaalt aan klager een vergoeding van € 905,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 7 augustus 2002.