Reparatie telefoontoestel valt niet onder de garantie omdat consument niet conform de voorgeschreven procedure heeft gehandeld bij het aanbieden van het defecte toestel.

  • Home >>
  • Telecommunicatiediensten >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110060

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de reparatie van een defect toestel voor mobiele telefonie.
 
De consument heeft de klacht tijdig aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument

Zij heeft sinds 17 juni 2016 een abonnement bij de ondernemer voor mobiele telefonie met internet, waarbij tevens een toestel voor mobiele telefonie, een [naam telefoon] op afbetaling is aangeschaft; voor het toestel wordt € 16,– per maand betaald. Op 9 juli 2016 is het telefoontoestel per abuis gevallen; de uitwendige schade bestond uit een piepklein deukje bij de rechterhoek, deels aan de zijkant en deels aan de achterzijde. Het toestel functioneerde nadien zonder problemen.

In april 2017, dus negen maanden later, reageerde het touchscreen niet meer, hoewel het scherm wel een goed beeld vertoonde. Een medewerker van een winkel van de ondernemer aan [plaats] heeft op 6 april 2017 geweigerd de telefoon voor reparatie in ontvangst te nemen; op 12 april 2017 bij een tweede bezoek is hetzelfde gebeurd. Er is toen meegedeeld dat reparatie of een onderzoek naar de schadeonderzoek werd geweigerd, omdat door het deukje de oorzaak van de schade niet zou kunnen worden vastgesteld.

De consument heeft haar klacht op 12 april 2017 vervolgens via een klachtformulier bij de ondernemer ingediend. Op 13 april 2017 heeft de consument telefonisch van een medewerker van de ondernemer te horen gekregen dat in de winkel op 12 april 2017 correct was gehandeld. Een schriftelijke bevestiging van deze telefonische mededeling is geweigerd.

Op 14 april 2017 heeft de vader van de consument het telefoontoestel laten nakijken door [naam reparateur] te [plaats]; dit is geen [merk]-dealer maar deze werkt wel deskundig met originele onderdelen. Volgens [naam reparateur] is een vastlopend touchscreen een veel voorkomend mankement bij [naam telefoon]; het mankement aan [naam telefoon] van de consument zou niets te maken hebben met de val in het verleden. De reparatiekosten bij [naam reparateur] bedragen € 194,83.

De consument stelt in de winkel van de ondernemer in april 2017 op het verkeerde been te zijn gezet, omdat haar toen niets over de reparatieprocedure bij [de andere reparateur] is meegedeeld. Op de website van de ondernemer heeft de consument destijds niets over de door de ondernemer gestelde reparatieprocedure kunnen vinden; daarover heeft de consument eerst gelezen in het verweerschrift van de ondernemer.

De consument verlangt een vergoeding van € 16,– per maand vanaf 1 mei 2017 tot de dag van volledige reparatie van [naam telefoon], vergoeding van een bedrag van € 194,83 voor reparatie door [naam reparateur] of een kosteloze reparatie door de ondernemer, alsmede vergoeding van het klachtengeld van € 50,–.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft in hoofdzaak het volgende gesteld.

Voor reparatie van een door de ondernemer verkocht telefoontoestel worden klanten op een bij levering bijgesloten formulier verwezen naar de website www.tele2.nl/reparatie. Door de val van het toestel kan het zo zijn dat reparatie niet onder een garantiebepaling valt. Dit is ook de medewerker(s) van de winkel van de ondernemer aan de consument meegedeeld. Of er garantie voor de reparatie is, kan eerst worden vastgesteld indien het telefoontoestel conform de voorgeschreven procedure bij [de andere reparateur] is aangemeld. Na onderzoek door [de andere reparateur] kan een inschatting worden gegeven van de reparatiekosten en de verdere gang van zaken.

Omdat de consument het telefoontoestel nooit bij [de andere reparateur] heeft aangeboden, is aan de ondernemer geen mogelijkheid geboden zich over de oorzaak van de schade en reparatiekosten een oordeel te vormen. De consument kan alsnog het toestel bij [de andere reparateur] ter onderzoek aanbieden.

De klacht is ongegrond.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Er kan op grond van de tegenstrijdige mededelingen van partijen niet worden vastgesteld of de consument in april 2017 op het verkeerde been is gezet door medewerker(s) van de ondernemer in de winkel aan [plaats]. De ondernemer heeft wel onbestreden gesteld dat bij de levering van het toestel aan de consument een formulier was bijgesloten waarin voor reparaties wordt verwezen naar een website van de ondernemer; daarin wordt de reparatieprocedure beschreven die begint met de aanbieding van een telefoontoestel door de consument bij [de andere reparateur]. Daaraan is de consument ook in deze zaak gebonden. Nu de betreffende reparatieprocedure door de consument niet is gevolgd, wordt als volgt beslist.

Beslissing

De klacht is ongegrond.

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten op 13 september 2017.