Retourpakket niet aangekomen bij ondernemer, risico van consument

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 101371/116249

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een aantal artikelen besteld en wilde er één retourneren. Het retourpakket is verzonden met Track & Trace, maar nooit aangekomen bij de ondernemer. De consument wenst het retourbedrag terug. De ondernemer beroept zich op de algemene voorwaarden, waarin staat dat het risico bij de consument ligt. De commissie oordeelt dat de consument moet kunnen aantonen dat het pakket bij de ondernemer is aangekomen. De klacht is ongegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag of een door de consument gekocht horloge op de juiste wijze aan de ondernemer is geretourneerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 26 november 2020 heeft de consument via het internet bij de ondernemer een flesje parfum ad € 56,40, een paar sneakers ad € 112,– en een horloge ad € 1,680,– besteld. Vervolgens wilde de consument de sneakers omruilen en het horloge retourneren. De consument heeft contact opgenomen met de ondernemer die een retourformulier en retourlabel toestuurden. Vervolgens heeft de consument de retourzending aangeboden bij Post.nl. Via Track & Trace is gebleken dat deze goederen kennelijk niet zijn gearriveerd bij de ondernemer en ergens in de vervoertraject bij PostNL zijn blijven hangen. De ondernemer wil het aankoopbedrag niet terugbetalen. De ondernemer heeft de consument op geen enkele wijze gewezen op het feit dat de consument de goederen zou moeten verzekeren. De consument wil dat het aankoopbedrag wordt terugbetaald.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op grond van de algemene voorwaarden van de ondernemer ligt het risico voor het uitoefenen van het herroepingsrecht bij de consument. Bovendien is in de voorgaande drie maanden twee keer eerder een soortgelijke claim ingediend die vervolgens uit coulance door de ondernemer is vergoed. De ondernemer is daartoe niet meer bereid.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Artikel 230r lid 4 Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende:
Tenzij de handelaar heeft aangeboden de op basis van de ontbonden overeenkomst geleverde zaken zelf af te halen, kan de consument eerst nakoming vorderen van de in lid 1 bedoelde verbintenis [het terugbetalen van de koopprijs] nadat de handelaar de zaken heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

Het is dus aan de consument om aan te tonen dat de zaak aan de ondernemer is teruggezonden. In dat verband is niet voldoende dat de consument aantoont de zaak te hebben verzonden. De consument moet ook kunnen aantonen dat de zaak daadwerkelijk door de ondernemer is ontvangen.

Nu het bewijs van ontvangst door de ondernemer ontbreekt, kan niet worden vastgesteld dat de consument aan diens verplichting heeft voldaan om de zaak aan de ondernemer terug te zenden. Dat de consument gebruik heeft gemaakt van het retourlabel dat door de ondernemer is verschaft, maakt dit niet anders. Een dergelijke door de ondernemer geboden service kan niet worden gezien als het aanvaarden van het risico van verzending.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer W.H.X. Amian, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 15 oktober 2021.