Schade aan modem. Klant is als een goede huisvader verantwoordelijk voor de in bruikleen of op huurbasis verstrekte modem

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Telecommunicatiediensten    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 86606

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een kapot modem.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Van de ondernemer hebben wij een modem in bruikleen. Nu is dit modem mogelijk defect geraakt door blikseminslag. De ondernemer eist dat wij een nieuw modem betalen. Wij zijn het hier niet mee eens omdat wij zelf het modem niet verkeerd gebruikt of behandeld hebben. Wij verwachten dat de ondernemer het modem vervangt als dit defect raakt. Ook in het geval van blikseminslag. De ondernemer geeft aan dat we dit op de inboedelverzekering kunnen verhalen. Ons principe is dat wij geen apparatuur hoeven te verzekeren die niet ons eigendom is.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Zoals algemeen bekend is, is het zeer verstandig om tijdens een onweersbui stekkers uit een stopcontact te verwijderen en telefoonkabels los te maken om overbelasting van elektronische apparatuur te voorkomen. De klant heeft verzuimd dit te doen, waardoor de apparatuur waar de klant verantwoordelijk voor is, defect is geraakt. Door het nalaten van het ontkoppelen van het modem is de klant direct verantwoordelijk. Wij mogen verwachten dat de klant een goede huisvader is voor de in bruikleen of op huurbasis verstrekte goederen. Wij hebben het nieuwe modem in rekening gebracht, omdat wij er redelijkerwijs van uitgaan dat de klant hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Er is sprake van een toerekenbaar tekort komen in de zin van de algemene voorwaarden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat niet vaststaat dat blikseminslag de oorzaak is geweest van het kapot gaan van het modem. Er veronderstellende wijs van uitgaande dat dit wel het geval is, onderschrijft de commissie het standpunt van de ondernemer. Door geen beroep te doen op zijn inboedelverzekering zal de consument – ook in financiële zin – niet in staat zijn bij het einde van de bruikleen het modem terug te geven aan de ondernemer in de staat waarin hij het modem in bruikleen heeft gekregen. De klacht treft dan ook geen doel.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektronische Communicatiediensten, op 31 juli 2014.