Schade aan parketvloer bij verhuizing

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 15651/25189

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt er over dat de ondernemer tijdens de verhuizing deukschade heeft toegebracht aan een parketvloer. Dat is meteen ter plekke aan de verhuizers gemeld, er zijn foto’s genomen en er is gezegd dat de ondernemer het bij de verzekering zouden neerleggen. Telefonisch is daarna door de ondernemer gemeld dat de verzekering het “ontvankelijk had verklaard”, maar dat de ondernemer het zelf ging betalen aan de consument. Het geld kwam niet en de ondernemer reageerde niet meer. De ondernemer heeft niet gereageerd op de stellingen van de consument. Naar het oordeel van de commissie is de ondernemer gehouden de schade te vergoeden, als onweersproken vast staat dat de ondernemer tijdens de verhuizing schade heeft toegebracht aan de nieuwe parketvloer van de consument. Het tegengestelde is gesteld noch gebleken, dus de commissie verklaart de klacht gegrond: de ondernemer moet de herstelkosten vergoeden.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument klaagt er over dat de ondernemer tijdens de verhuizing schade heeft toegebracht aan een parketvloer en de schade niet heeft vergoed.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in 2018 met de ondernemer, destijds branchelid Erkende Verhuizers, een overeenkomst gesloten onder meer met betrekking tot een verhuizing van de inboedel van de consument.

Op 4 juli 2019 heeft de verhuizing plaatsgevonden. Daarbij is er door de ondernemer deukschade toegebracht aan de nieuwe parketvloer. Dat is meteen ter plekke aan de verhuizers gemeld, er zijn foto’s genomen en er is gezegd dat ze het bij de verzekering zouden neerleggen.
De consument heeft de offerte van de parketteer aan de ondernemer toegezonden.
Er is toen een tijdlang niets gehoord van de ondernemer. Telefonisch is daarna door de ondernemer gemeld dat de verzekering het “ontvankelijk had verklaard”, maar dat de ondernemer het zelf ging betalen vanwege de no-claim korting van de ondernemer.
Het geld kwam niet en de ondernemer reageerde niet meer.

De consument wil dat de schade vergoed wordt en verwijst naar de offerte van de parketteer.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft niet gereageerd.

Beoordeling van het geschil
De ondernemer was kennelijk branchelid van de Erkende Verhuizers op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De commissie is er mee bekend dat de ondernemer thans geen branchelid meer is.

De consument heeft aldus een overeenkomst gesloten met een Erkende Verhuizer, zodat de commissie zich bevoegd acht van het geschil kennis te nemen.

Als onweersproken staat vast dat de ondernemer tijdens de verhuizing schade heeft toegebracht aan de nieuwe parketvloer van de consument. De ondernemer is gehouden die schade te vergoeden. Omstandigheden die tot een ander oordeel nopen, zijn gesteld noch gebleken.

De deskundige heeft de herstelkosten bepaald op een bedrag van € 563,50.

Een en ander leidt tot het oordeel dat de klacht gegrond moet worden verklaard.

Beslissing
De commissie beslist als volgt.

Verklaart de klacht gegrond.

Verstaat dat de ondernemer binnen twee weken na verzending van dit bindend advies aan de consument een bedrag van € 563,50 vergoedt.

Verstaat dat de ondernemer binnen dezelfde termijn tevens aan de consument het klachtengeld ad € 77,50 vergoedt.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit mr. B. W. Th. Hagendoorn, voorzitter, de heer L. Pot en mr. M. A. Keulen, leden, op 23 maart 2021.