Schade door montage van een NUL-draad bij aansluiting van een nieuwe groepenkast; technisch niet mogelijk dat piekspanning één groep van de groepenkast aantast; klacht ongegerond

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Schade    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 93425

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

 

Het geschil betreft de montage van een NUL-draad bij gelegenheid van de aansluiting van een nieuwe groepenkast.

De consument heeft op 6 januari 2015 de klacht bij de ondernemer aangekaart.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 31 december 2014 is een monteur van de ondernemer bij de consument geweest om een nieuwe groepenkast aan te sluiten. De monteur had er veel moeite mee, maar verzekerde de consument dat het in orde zou komen. Toen de schoonzoon van de consument op 1 januari 2015 de meterkast inspecteerde, bleek de NUL-draad verkeerd gemonteerd te zijn. De draad was achter de klem gestoken en de schroef was aangedraaid. De NUL-draad heeft dus gedurende een dag op basis van de mechanische spanning van de draad contact gemaakt. Door aanraking van die draad begon deze te vonken. Het ontbreken van de (gemeenschappelijke) NUL in een 3 x 25 A installatie kan er voor zorgen dat er een zogenaamde ‘zwevende NUL’ ontstaat. De spanning over een 230 volt groep kan dan oplopen tot 380 volt. Daardoor is schade ontstaan. De CV ketel die op deze groep was aangesloten, kon de stroompiek van 380 volt niet aan. De CV ketel was nog geen twee jaar oud.

De consument wenst vergoeding van de kosten van een nieuwe CV ketel, te weten een bedrag van € 1.474,99.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Volgens de monteur functioneerde na afronding van zijn werkzaamheden alles naar behoren. Er is geen storingsmelding van de consument op de door de consument opgegeven datum bekend. Aannemelijk is dan ook dat de storing in de binneninstallatie van de consument heeft plaatsgevonden.

Daarnaast is het opvallend dat de door de consument veronderstelde stroompiek alleen de CV ketel heeft getroffen. Bij een dergelijk voorval zou je verwachten dat meerdere apparaten van de consument defect zouden zijn geraakt.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de consument desgevraagd het navolgende verklaard: de schoonzoon heeft de groepenkast geïnspecteerd en geconcludeerd dat de NUL-draad niet goed was aangesloten; er is schade ontstaan aan apparaten die op één groep waren aangesloten; een stopcontactdoos met overbeveiliging heeft de klap opgevangen voor andere apparaten dan de Cv-ketel; later bleek ook het oplaadpunt voor de E-bike beschadigd; de andere groepen van de groepenkast zijn niet getroffen door de piekspanning.

De commissie is van oordeel dat het technisch gezien niet mogelijk is dat een piekspanning als gesteld slechts één groep van de groepenkast aantast.

Op grond daarvan is de commissie van oordeel dat niet is komen vast te staan dat door de monteur van Joulz een fout is gemaakt bij de aansluiting van de meter op de groepenkast en de gestelde schade daardoor is ontstaan.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is

Mitsdien wordt beslist als volgt.

Beslissing

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 7 mei 2015.