Schade zo miniem en onduidelijk of deze door consument is veroorzaakt dat schade voor rekening en risico ondernemer komt.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101771

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit het feit dat de ondernemer niet bereid is de door de consument geretourneerde ring, aan haar geleverd ingevolge de overeenkomst van 29 december 2015 voor een prijs van € 73,00, terug te nemen onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. 

De consument heeft op 26 januari 2016 schriftelijk de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De geleverde ring bleek haar een maat te groot en zij heeft hem op 5 januari 2016 teruggestuurd en om een maat kleiner gevraagd. De ondernemer liet haar weten dat die maatvoering pas in april weer voorradig zou zijn. De consument heeft de bewuste ring van de juiste maat vervolgens bij een andere aanbieder wel per direct geleverd kunnen krijgen. Hierna liet de ondernemer de consument weten dat zij het aankoopbedrag niet retour zou krijgen omdat de ring schade zou vertonen.

De consument heeft de ring alleen gepast en geen schade eraan veroorzaakt. Zij gaat niet akkoord met de door de ondernemer gestelde waardevermindering en wil het volledige aankoopbedrag retour ontvangen.

Ter zitting heeft de consument de ring getoond.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De door de consument retour gestuurde ring vertoont schade aan de zijkant. Dit is een kenmerkende plaats voor schade wanneer een ring bij het dragen één maatje te groot blijkt te zijn en, door het gewicht van de bovenkant, gaat draaien. De ring is van zilver en bovendien voorzien van een rhodiumlaag. Het is daarom niet mogelijk de schade te polijsten omdat daarmee ook het rhodium verdwijnt.

De ring is door de ondernemer niet meer als nieuw te verkopen. De ondernemer zal hem slechts nog tweedehands kunnen verkopen via een ander verkoopkanaal. De waardevermindering schat de ondernemer op 90%, hetgeen neerkomt op slechts compensatie voor het edelmetaal dat gesmolten zou kunnen worden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft vrij snel nadat zij de ring geleverd had gekregen, de ring retour gestuurd – binnen de geldende herroepingstermijn – omdat hij haar te groot bleek. De ondernemer heeft haar hierop bericht dat hij de ring in goede orde had ontvangen. Eerst later liet hij de consument weten het aankoopbedrag niet (geheel) te kunnen terugstorten omdat hij (achteraf) schade had vastgesteld aan het sieraad.

De ondernemer heeft een foto van de ring overgelegd, die naar zijn zeggen de gestelde schade weergeeft. Het betreft echter een dusdanig uitvergrote foto met alle vertekening vandien dat er zonder nadere toelichting geen gerechtvaardigde conclusies aan te verbinden zijn.

De commissie heeft de ring ter zitting bekeken. Alle drie de commissieleden hebben met het blote oog geen schade kunnen constateren. Ook met een loep ontwaarden zij slechts enkele kleine krasjes. Dit, bezien in samenhang met het hierboven gerelateerde, brengt haar tot de conclusie dat de ondernemer niet in redelijkheid kan weigeren het aankoopbedrag terug te betalen. Voor zover hij door zijn eigen ontvangstbevestiging de consument al niet op het verkeerde been heeft gezet respectievelijk bij haar verwachtingen heeft gewekt, is de schade kennelijk zo miniem en is zo onduidelijk of deze daadwerkelijk door toedoen van de consument is ontstaan dat het risico van een en ander bij de ondernemer moet blijven. De koop zal dan ook ontbonden worden. De consument zal de ring moeten terugsturen, waar tegenover de ondernemer het gehele aankoopbedrag zal moeten retourneren.

De klacht is gegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De koop wordt ontbonden. De ondernemer zal binnen vier weken na verzending van deze uitspraak aan de consument een bedrag van € 73,00 terugbetalen, een en ander tegen teruggave door de consument van de ring.

De ondernemer zal voorts aan de consument dienen te vergoeden het door deze betaalde klachtengeld, ter hoogte van € 52,50.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 300,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 15 juli 2016.