Schikking ter zitting

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Particuliere Onderwijsinstellingen    Categorie: Overig    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 145410/161153

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Tijdens de zitting hebben de partijen een onderling vergelijk bereikt. Daarop heeft de commissie het geschil niet inhoudelijk beoordeeld. De commissie heeft het vergelijk wel vastgelegd in de uitspraak.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op annuleringskosten van de door de consument bij de ondernemer gestarte en voortijdig beëindigde opleiding.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan het nemen van een voorbeslissing of aan inhoudelijke beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand gekomen schikking.

De ondernemer betaalt een bedrag van € 1.000,– terug aan de consument.

Analoog aan de artikelen 21 en 22 van het reglement van de commissie zal de commissie bepalen dat de ondernemer het door de consument betaalde klachtengeld gedeeltelijk (voor de helft) moet vergoeden en zal de commissie de behandelingskosten matigen met (eveneens) 50%. Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt een bedrag van € 1.000,– aan de consument.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een deel van het klachtengeld aan de consument te vergoeden, namelijk een bedrag van € 53,75.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Deze behandelingskosten worden gematigd met 50%.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, bestaande uit de heer mr. J.P.C. van Dam van Isselt, voorzitter, de heer mr. J.A. Frederik, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 24 juni 2022.