Skivereniging is geen consument.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Procedure    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI06-0417

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht heeft betrekking op een reis van negen personen naar Oostenrijk. Aan de commissie is de vraag voorgelegd of zij bevoegd is het geschil te behandelen in verband met de vraag of klager als een consument valt aan te merken dan wel dat het hier om een zakelijke transactie gaat. Klager beroept zich erop dat hij als natuurlijk persoon heeft gehandeld, doch de commissie verwerpt deze stelling. Uit de stukken blijkt dat de boeking is verricht door de skivereniging waarvan klager penningmeester is. De aanvraag is ook niet door hem, maar door de heer ### gedaan, waarbij hij heeft aangegeven dat de factuur ten name van de skivereniging gesteld moest worden. De skivereniging is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat de skivereniging geen eigen rekening heeft, kan niet ten voordele van klager strekken, omdat zulks niet een vereiste is voor het plegen van rechtshandelingen. Onder de gegeven omstandigheden is de commissie niet bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 14 juni 2006.