Te hoog warmteverlies. Het verdeelprincipe van 65% – 35% staat los van warmteverlies.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Warmte    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110630

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de jaarrekening over het jaar 2016 – 2017.

De consument heeft op 12 april 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft geen verwarming gebruikt, alle meters staan op 0. Toch moet de consument
€ 182,09 betalen voor verbruik van warmte en € 98,37 toeslag. De consument acht dit veel te hoog.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Er is sprake van een veel te hoog warmteverlies.

De consument verlangt verlaging van de kosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer is geen leverancier, maar verzorgt wel de warmtekostenverdeling in het complex als service voor de gebouweigenaar en de afnemers. De warmtekostenverdeling is 65% variabel en 35% op basis van de capaciteit van de individuele installaties.

De ondernemer brengt de werkelijke kosten in rekening die met de kostenverdeling zijn gemoeid.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het verdeelprincipe van 65% – 35% staat los van warmteverlies. De 35% wordt berekend voor warmte die via de stijgleidingen de woning in komt, verwarming van algemene ruimte en dergelijke. Als de consument een andere verdeling wil bewerkstelligen, zal de consument dat met de verhuurder moeten opnemen.

Het is de ondernemer toegestaan om kosten die hij maakt voor de kostenverdeling in rekening te brengen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 6 november 2017.