Termijnbedrag hoger door netwerkkosten; ondernemer gerechtigd om netwerkkosten bij consument in rekening te brengen na invoering van het verplichte leveranciersmodel.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email




Commissie: Energie    Categorie: Omvang levering    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92163

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de hoogte van het termijnbedrag voor levering van gas en elektriciteit.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Ik maak bezwaar tegen de hoogte van de termijnbedragen. Door de hoge termijnbedragen wilde ondernemer uitlopen op de jaarafrekening.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Sinds de gewijzigde wetgeving na invoering van het verplichte leveranciersmodel incasseren energieleveranciers tevens de netbeheerkosten voor de regionale netbeheerders. Binnen 28 dagen na ontvangst dienen deze bedragen te worden overgemaakt naar de toepasselijke netbeheerders. Daarom hebben wij onze systemen aangepast, waardoor het termijnbedrag niet lager kan zijn dan de periodiek af te dragen netbeheerkosten.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting is de commissie van oordeel dat de ondernemer in het leveranciersmodel op zichzelf gerechtigd is bedoelde termijnbedragen bij de consument in rekening te brengen. De klacht treft daarom geen doel. Wel heeft de commissie er kennis van genomen dat de ondernemer heeft toegezegd in het geval van de consument de termijnbedragen handmatig aan te passen, hetgeen naar het oordeel van de commissie een voldoende gebaar richting de consument is.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, op 14 april 2015.