Toerekenbaarheid schade; de verpakking was onvoldoende afgestemd op de kwetsbaarheid van de cassettedecks; de tekst ‘breekbaar’ op de buitenkant van de doos kan de consument niet baten.

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 97145

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een via PostNL verzonden poststuk.

De consument heeft in op 14 juni 2015 de klacht voorgelegd aan PostNL.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft een verzekerd pakket verzonden. Het pakket is door de pakketbezorger laten vallen. Het pakket was goed verpakt en met bobbelfolie en karton gevuld en ‘breekbaar’ erop vermeld. De ontstane schade is onherstelbaar.
De consument verlangt dat het verzekerde pakket wordt vergoed.

Standpunt van PostNL

Het standpunt van PostNL luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft in juni 2015 een pakket aangetekend verstuurd naar [naam van bedrijf]. Dit pakket bevatte twee Sony cassettedecks. Na aflevering bij [naam van bedrijf] bleek dat beide cassettedecks onherstelbaar beschadigd waren. De consument heeft de schade bij PostNL gemeld en verzocht om schadevergoeding. Naar de consument stelde waren de cassettedecks goed verpakt en bovendien voorzien van de waarschuwing ‘breekbaar’. De pakketbezorger moet volgens hem het pakket hebben laten vallen. De consument verlangt een schadevergoeding van € 920,–. Volgens PostNL is de schade niet aan haar toerekenbaar omdat de verpakking onvoldoende was. Een goede verpakking dient voldoende afgestemd te zijn op het gewicht, de grootte en mate van kwetsbaarheid van het vervoerde artikel. Uit de foto’s van de beschadiging van de cassettedecks en de verpakking blijkt dat de verzenddoos ingedeukt is. PostNL merkt op dat de cassettedecks door de consument naast elkaar in de verzenddoos moeten zijn geplaatst vanwege de afmeting van de doos (660x485x185mm). Indien ervan uit wordt gegaan dat de schade tijdens het transport is ontstaan, moet een binnen verpakking met alleen luchtkussenzakken als onvoldoende worden gekwalificeerd. Daarbij wordt immers geen rekening gehouden met de druk die bij verdere belasting (bij stapelen) op de doos en de ingesloten luchtkussens wordt uitgeoefend. Ook verdragen de luchtkussens geen scherpe voorwerpen, zoals hier de hoeken en randen van de cassettedecks. PostNL gaat ervan uit dat afzenders zelf bij het verpakken rekening houden met het gewicht en de mate van kwetsbaarheid van de inhoud van hun pakket. Afzenders dienen rekening te houden met het gegeven dat bij het geautomatiseerde sorteer- en vervoerproces van PostNL aan de individuele inhoud en/of mate van kwetsbaarheid van pakketten geen aandacht wordt besteed. Dat het sorteerproces van PostNL grotendeels geautomatiseerd is, is ook een feit van algemene bekendheid.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De aansprakelijkheid van PostNL voor schade die voortvloeit uit het vervoer van poststukken is geregeld in artikel 29 van de Postwet en uitgewerkt in artikel 9 van de Algemene voorwaarden voor de universele Postdienst 2014 (AVP). Het komt er in hoofdzaak op neer dat PostNL een beperkte aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan poststukken die aangetekend worden verstuurd (artikel 9.3 AVP). Die schade moet aan PostNL toerekenbaar zijn. Als dat niet zo is, heeft de afzender geen recht op schadevergoeding (artikel 9.6 AVP).

De toerekenbaarheid van de schade betreft de kern van dit geschil. De cassettedecks zijn volgens de consument met luchtkussenfolie verpakt en de doos waarin de cassettedecks zaten was geheel opgevuld met luchtkussens. De commissie is van oordeel dat de verpakking onvoldoende was afgestemd op de kwetsbaarheid van de cassettedecks. De verpakking betreft een formaat doos waarbij de cassettedecks naast elkaar moeten zijn geplaatst. Dat de cassettedecks naast elkaar zijn geplaatst is ook aannemelijk op grond van de foto’s in het dossier. Een opvulling met alleen luchtkussenzakken en gevlochten karton is dan niet voldoende voor de stevigheid van het pakket. De foto waarop de doos van de verpakking zichtbaar is, toont een gedeukte kwetsbare kartonnen doos die aan de zijkanten en hoeken niet is verstevigd.
De tekst ‘breekbaar’ op de buitenkant van de doos kan de consument niet baten omdat het sorteerproces van PostNL geheel automatisch verloopt. Dat de cassettedecks in dit geval deugdelijk zouden zijn verpakt zodat de doos met inhoud bestand was tegen het automatisch sorteerproces van PostNL waarbij een pakket van de band zou kunnen vallen, heeft de consument derhalve niet aangetoond.

De commissie is van oordeel dat in dit geval de aan de cassettedecks ontstane schade niet is toe te rekenen aan PostNL.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 21 oktober 2015.