TV-abonnement is dubbel betaald

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Centrale Antenne Inrichtingen    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: CAI09-0058

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de betaling van een abonnement voor digitale televisie.   De consument heeft in januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 23 januari 2009 kreeg ik een rekening door de ondernemer toegestuurd. Op dat formulier zag ik dat ik dubbel betaalde voor digitale televisie. Ik heb meteen contact op genomen met de ondernemer. Elke maand, nadat ik een aanmaning tot betaling kreeg, heb ik contact opgenomen met de ondernemer. De medewerker van de ondernemer heeft mij uiteindelijk verteld dat ik pech heb gehad. Ook kloppen mijn abonnementsgegevens bij de ondernemer niet.   De consument verlangt dat de verschillen in de gefactureerde bedragen ongedaan worden gemaakt. De consument wil een vergoeding ontvangen voor de door hem gemaakte telefoonkosten en voor de door hem bestede uren. Tenslotte wil de consument zo snel mogelijk zijn abonnement beëindigen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer is niet bekend bij de commissie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De consument stelt dat hij dubbel betaalt voor een abonnement inzake de digitale televisie. De consument heeft in het geding gebracht de brief van de rechtsvoorganger van de ondernemer d.d. 14 augustus 2007, met als onderwerp [welkom bij de digitale televisie]’. Vervolgens heeft de consument in het geding gebracht de ‘Overeenkomst CombiKeuze Totaal’ en een brief van de ondernemer d.d. 20 oktober 2008 waaruit blijkt dat de consument een wijzigingsverzoek inzake zijn abonnement(en) bij de ondernemer heeft ingediend. Uit het bij die brief gevoegde ‘Wijzigingsoverzicht’ blijkt de commissie dat de ingangsdatum van het één en ander 16 oktober 2008 is.   Vervolgens heeft de consument een brief d.d. 10 februari 2009 in het geding gebracht. Daaruit blijkt dat de ondernemer hem aanmaant zijn openstaande saldo te betalen. Tenslotte is een ingebrekestelling van een incassobureau in het geding gebracht.   Naar het oordeel van de commissie heeft de consument van zijn stelling dat hij tweemaal voor zijn digitale televisie betaalt geen begin van bewijs in het geding gebracht. Immers, uit de stukken die de consument in het geding heeft gebracht, valt niets te distilleren dat steun aan zijn stelling zou kunnen bieden.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Centrale Antenne Inrichtingen op 4 november 2009.