Uit omstandigheden blijkt dat definitieve overeenkomst tot stand gekomen is.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Totstandkoming    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI04-3025

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de vraag of er al dan niet tussen klager en de reisorganisator op 4 september 2004 een overeenkomst tot stand is gekomen, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Hurghada in Egypte met verblijf in een hotel op basis van “all inclusive”, voor de periode van 17 september tot en met 24 september 2004 voor de som van € 1.333,– in totaal.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 4 september heb ik de reisorganisator telefonisch om informatie gevraagd over een reis naar Hurghada met vertrek op 17 september. Ik wilde echter nog weten met welke luchtvaartmaatschappij zou worden teruggevlogen. Daarover zou pas 8 september zekerheid kunnen worden gegeven. Wij zijn toen verder gaan zoeken en hebben een andere reisorganisator gevonden die wel direct informatie kon verstrekken over de maatschappij waarmee zou worden teruggevlogen. Wij hebben daarop contact met opgenomen met de reisorganisator om aan te geven dat het niet meer nodig was om uit te zoeken met welke maatschappij zou worden teruggevlogen. Tot onze verbazing kregen wij echter te horen dat er reeds op onze naam een definitieve boeking was gemaakt. Ik heb daarvoor echter nooit akkoord gegeven omdat de reisorganisator niet kon vertellen met welke luchtvaartmaatschappij er zou worden gevlogen.   Van de reisorganisator moesten wij echter de reis aanvaarden of 90% annuleringkosten betalen. Wij hebben nog geprobeerd de reis bij de andere reisorganisator te annuleren, maar dit ging niet omdat wij toestemming hadden gegeven om te boeken. Te elfder uren hebben wij onze kinderen aan de reis laten deelnemen. Wij kwamen daardoor voor extra kosten aan inentingen, paspoorten, reisverzekering, visum e.d te staan. De accommodaties lagen bovendien 30 km uit elkaar, zodat een gezellig samenzijn niet mogelijk was.   Klager verlangt een in redelijkheid en billijkheid vast te stellen vergoeding.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de desbetreffende medewerkster heeft zij klager meteen medegedeeld dat er zowel heen als terug met Dutchbird zou worden gevlogen. Voor deze reis was bekend welke luchtvaartmaatschappij de vluchten zou uitvoeren. Bovendien is er nooit voor de terugreis een andere maatschappij dan voor de heenreis, zodat wij de opmerking van klager “welke luchtvaartmaatschappij ons weer retour zou brengen…” niet kunnen plaatsen. Wel heeft de medewerkster aangegeven dat de vluchttijden onder voorbehoud zijn en dat wij nooit 100% garantie kunnen geven dat [naam vliegtuigmaatschappij] de vluchten uitvoert, omdat dit om reistechnische redenen kan wijzigen. Onze medewerkster heeft op 4 september in het klanteninformatiesysteem genoteerd: “klant wilde toch boeken, alles met hem doorgesproken en betalingsafspraak gemaakt, rekeningnummer voor betaling doorgegeven, alle gegevens en bijzonderheden (namen, adres, geboortedata, NS combikaart, annuleringsverzekering) opgegeven en genoteerd”. Wij zijn van mening dat er dan wel degelijk sprake is van een boeking. Voorts noteerde onze medewerkster dat er op 4 september is gebeld om de boeking te “cancelen”, waarop de medewerkster heeft aangegeven dat de boeking definitief was en dat er moest worden geannuleerd, indien men van de boeking wilde afzien.   Zodra wij de informatie kregen dat klager zijn kinderen in de plaats had gesteld voor deze reis, waren wij van mening dat het probleem was opgelost en dat klager had geaccepteerd dat hij niet kosteloos van de boeking kon afzien. Wij hebben toen deze kwestie als afgedaan beschouwd. Blijkbaar hebben wij dit niet juist geïnterpreteerd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de opgestelde boekingsbevestiging zijn inderdaad alle voor het totstandkomen van een definitieve overeenkomst benodigde gegevens niet alleen betreffende het aanvaarde reisaanbod en de additionele kosten als toeslagen, annuleringsverzekering, NS-combikaart, reserveringskosten vastgelegd, maar tevens persoonlijke gegevens als voorletters, geboortedata en volledig adres van de deelnemers. Klager heeft derhalve aanvullende wensen wat betreft verzekeringen e.d. alsmede die persoonlijke gegevens in het telefoongesprek opgegeven. Klager had kunnen en behoren te begrijpen dat een en ander niet met hem wordt doorgenomen zolang er alleen vrijblijvend informatie wordt gevraagd. Indien klager daadwerkelijk de aanvaarding van het reisaanbod zou hebben willen laten afhangen van de vluchttijden of zoals hij zelf aangeeft van de luchtvaartmaatschappij, welke voor de uitvoering van de terugvlucht zou worden ingezet, had hij dit met meer nadruk dan kennelijk is gebeurd aan de reisorganisator kenbaar moeten maken. Als dan zou klager evenmin zijn toegekomen aan het opgeven van alles, wat in de boekingsbevestiging is vastgelegd. Een reisorganisator kan namelijk bij chartervluchten nimmer zekerheid geven wat betreft vliegtijden en luchtvaartmaatschappij, weshalve alleen onder voorbehoud hierover informatie wordt verstrekt. Het precieze verloop van het telefoongesprek is onder de niet eensluidende verklaringen van partijen is weliswaar niet te achterhalen, maar in dit geval komt dit voor risico van klager. Goede redenen dat de reisorganisator had behoren te begrijpen dat klager slechts informatie wenste of niet onvoorwaardelijk bedoelde te boeken ontbreken volledig.   De commissie komt dan ook tot de slotsom dat er op 4 september 2004 een definitieve overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, waaraan klager gebonden was. Met de in de plaatstelling van zijn kinderen heeft klager voorts kunnen voorkomen dat niemand baat heeft gehad bij de aan de reisorganisator verschuldigde reissom. Dat dit met extra kosten voor klager gepaard is gegaan blijft verder voor zijn eigen rekening.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen, op 16 maart 2005.