Vaatwasser voldoet aan productspecificaties, geen sprake van non-conformiteit

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 175188/187274

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument kocht een vaatwasser bij de ondernemer. De consument klaagt over meerdere aspecten van de vaatwasser en stelt dat deze non-conform is. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer is van mening dat de vaatwasser voldoet aan hetgeen de consument ervan mocht verwachten. De door de commissie ingeschakelde deskundige is van mening dat de vaatwasser voldoet aan de productspecificaties. De commissie is van oordeel dat er niet is gebleken dat er sprake is van een non-conformiteit. De klacht is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Elektro (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 10 januari 2023 te Utrecht.

De commissie heeft de behandeling van het geschil op basis van de stukken, zonder mondelinge behandeling, afgedaan.

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de non-conformiteit van de vaatwasser.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De vaatwasser voldoet niet aan hetgeen de consument bij aankoop daarvan mocht verwachten. De vaatwasser droogt niet goed, het vat wordt niet goed schoon, de lade biedt te weinig ruimte en hangt laag in de vaatwasser waardoor een bord met een normale afmeting er niet in past.

De consument eist dan ook vervanging of ontbinding, hetgeen de ondernemer weigert.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft op 1 oktober 2021 een vaatwasser van het merk [MERK] besteld. De levertijd liep uit en zou pas in week 48, de commissie begrijpt tussen 29 november 2021 en 3 december 2021, plaats kunnen vinden. Begin november 2021 bezocht de consument het filiaal van de ondernemer en heeft een [MERK] vaatwasser bekeken die bij de ondernemer in de winkel als demo stond. Hij heeft de vaatwasser horen draaien en de laden zelf open en dicht kunnen doen. De keuze is toen gevallen op de [MERK] vaatwasser die op 19 november 2021 bij de consument is ingebouwd.

Op 14 december 2021 heeft de consument geklaagd over het niet goed drogen van de vaatwasser. De ondernemer heeft bij een bezoek bij de consument thuis geen defect kunnen vinden evenals de monteur van de fabrikant die constateerde dat de vaatwasser goed droogt. De vaatwasser voldoet dan ook aan hetgeen de consument daarvan mocht verwachten. Verzocht wordt de klacht ongegrond te verklaren.

Rapport van de deskundige
Op 6 oktober 2022 is de vaatwasser door de deskundige onderzocht en heeft bij rapport van 9 oktober 2022 zijn bevindingen weergegeven. In de kern komen zijn bevindingen op het volgende neer.

Het betreft een model met verstelbare boven korf en een onderlade als lift. De lift variant is in tegenstelling tot het model dat consument voorheen had, door zijn constructie, qua ruimte kleiner. De lift staat iets hoger. De door consument gebruikte borden staan hierdoor iets hoger in de vaatwasser ruimte. Het tikkende geluid, zoals vermeld in klachtomschrijving, is afkomstig van het tegen de (redelijk grote) borden aanlopen van de bovenste sproeiarm. Dit is door de ondernemer opgelost door de verstelbare boven korf op de hoogste stand te zetten. Dit is volledig conform de gebruiksaanwijzing en mogelijkheden van het toestel. Het omhoog zetten van de boven korf impliceert een kleinere laadhoogte. Hierbij komt dat dit model een separate boven bak heeft voor bestek. De ruimte wordt daarbij niet meer geschikt voor grotere glazen maar wel voor koffie koppen. Dit is echter volledig volgens specificatie en kan door consument steeds zelf naar wens worden ingesteld. Dit dient niet anders gezien te worden als een optie evenals het kiezen van het juiste wasprogramma. Consument had voorheen een apparaat zonder deze mogelijkheden waardoor die laadruimte groter was.

De documenten vermelden een bezoek van een servicemonteur van de fabrikant die als klacht meekreeg: droogt niet. Het betreft een klacht opgave en geen bevestiging dat de vaatwasser niet zou drogen. Het apparaat was ten tijde van bezoek, net aan de eindfase van het anderhalf uur programma. Het apparaat stond toen net klaar met ‘droogfase actief’ en was in de inactieve droogfase (automatisch openende deur) Hierbij werd geen afwijking geconstateerd van de specificaties.

Ter verdere controle is het dertig minuten programma volledig doorlopen. Dit programma is op gezette tijden getest op sproeiarm wisseling en temperatuur water en gevoerde druk. Het programma ‘dertig minuten’ zou hierbij tot 50 graden moeten opwarmen. De meting gaf aan 44,8 graden en oplopend in eindspoeling tot 45 graden . Dit is bij nadere bestudering van de fabrieksdata conform de specificaties. Het apparaat beschikt over een inactieve droogfase waarbij de deur automatisch openspringt, het droogproces gaat dan verder volgens natuurlijke droging. Dit is een energiezuinige methode waarbij een langere droogtijd (opdrogen) voor lief genomen dient te worden. Door consument dient meer aandacht aan de belading te geven. Bijvoorbeeld door de lepels naar beneden gericht in te laden zodat tijdens de droogfase hier geen water in zit.

Naar het oordeel van de deskundige voldoet de vaatwasser aan de specificaties en is van non-conformiteit geen sprake.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en ingebracht (waaronder het rapport van de service monteur), alsmede gelet op de bevindingen en de conclusie van de deskundige is naar het oordeel van de commissie niet gebleken dat de vaatwasser niet voldoet aan hetgeen de consument bij aankoop daarvan mocht verwachten.

Op grond van het voorgaande zal de commissie de klacht ongegrond verklaren en het door de consument verlangde afwijzen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, de heer J.T.A.M. van Schooten, de heer mr. P.B. Vos, leden, op 10 januari 2023.