Vanwege NORO-virus op cruiseship in qurantaine.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Aansprakelijkheid    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: REI09-0357

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 27 augustus 2008 via het boekingskantoor met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een cruise voor 2 personen van Dover naar Kaap Verdië inclusief vervoer van Nederland naar Groot Brittannië v.v. voor de periode van 27 januari 2009 t/m 14 februari 2009 voor de som van € 6.088,–.   Klager heeft op 26 februari 2009 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Volgens de planning zouden we met de bus via de Eurotunnel naar Dover reizen. Toen we op 15 januari 2009 de reisbescheiden kregen bleek dat we met de ferry naar Dover zouden reizen. Ook op de terugreis zijn we met de ferry gereisd. Vanaf de start van de cruise met de [naam cruiseschip] bleek het norovirus aan boord te zijn. Het schip had dus nooit mogen uitvaren, althans had direct terug moeten keren toen het virus zich openbaarde. In verband met het virus is een aantal reizigers in quarantaine geplaatst. We konden geen gebruik meer maken van zwembaden, bibliotheek, internet, gym, casino etc. Het dieptepunt van de reis was dat het schip in verband met de aanwezigheid aan boord van het norovirus niet mocht afmeren in Kaap Verdië. Juist deze bestemming was voor ons de aanleiding om deze cruise te boeken. Twee volle dagen in Kaap Verdië zijn niet doorgegaan. Als gevolg daarvan zijn we anderhalve dag langer op zee geweest, waardoor ik zeeziek ben geworden. Voor ons is deze cruise een hele traumatische ervaring geworden. Het steekt ons dat de reisorganisator en de rederij zich in algemeenheden hullen en zich van alles distantiëren.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Omdat we met de ferry in plaats van via de Eurotunnel naar Dover zijn gereisd hadden we een halve dag extra reistijd op de heen- en terugreis. Toen we in Dover aan boord gingen van het cruiseschip, hoorden we van een zanger en een kelner dat aan boord sprake was van het norovirus. Op de tweede dag van de cruise is dat bekendgemaakt aan de reizigers. Alle publieke ruimtes werden gesloten, met uitzondering van de lounge, restaurants en winkels. Pas op de voorlaatste dag van de cruise waren er geen reizigers meer met het norovirus. Aan boord hebben we contact gehad met de reisbegeleiders van de reisorganisator, die ons adviseerden bij terugkomst een klacht in te dienen.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Door miscommunicatie tussen Eurotunnel en het touringcarbedrijf kon de busreis via de Eurotunnel geen doorgang vinden. Vóór vertrek heeft klager hiertegen geen bezwaar gemaakt. De rederij heeft ons laten weten dat de Britse gezondheidsautoriteiten toestemming hadden gegeven om het schip op de bewuste cruise te laten uitvaren. Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de rederij besloten om een beperkt aantal publieke ruimtes en/of faciliteiten een aantal dagen te sluiten. Overigens is het niet zo dat die ruimtes gedurende de hele cruise gesloten zijn gebleven. Uiteraard is het heel teleurstellend geweest dat het schip de Kaapverdische eilanden niet heeft kunnen aandoen. Een ambtenaar van gezondheidszaken daar heeft het besluit genomen dat het schip niet mocht afmeren. Er was geen andere mogelijkheid dan uit te wijken naar de Canarische eilanden. Volgens onze reisbegeleiders heeft klager geen contact met hen gezocht om de klachten te bespreken. Dat aan boord het norovirus is uitgebroken, valt de rederij noch ons toe te rekenen. We beroepen ons dan ook op overmacht. We betreuren het dat de reis zo is verlopen, maar wij en de rederij hebben alles in het werk gesteld om het ongerief zo gering mogelijk te houden. De rederij heeft klager onverplicht 15% korting aangeboden op een volgende reis.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Klager heeft niet gesteld dat hij door de wijziging van het vervoer naar Groot Brittannië, per ferry in plaats van via de Eurotunnel, extra kosten heeft moeten maken. Voorts is de commissie niet gebleken dat klager door deze wijziging zodanig ongemak heeft ondervonden, dat een vergoeding in geld op z’n plaats is.   Niet ter discussie staat dat de cruise voor klager en zijn echtgenote uitermate teleurstellend is verlopen. Waar het om gaat is de vraag of de reisorganisator en/of de rederij hiervan een verwijt valt te maken. Klager heeft een bevestigend antwoord op die vraag bepleit, omdat naar hij stelt al bij vertrek het norovirus aan boord aanwezig was, zodat het schip nooit had mogen vertrekken. Klager heeft deze stelling echter, tegenover het gemotiveerde standpunt van de reisorganisator dat de Britse gezondheidsautoriteiten toestemming tot vertrek hadden gegeven, niet afdoende onderbouwd.   Hoezeer ook te begrijpen is dat klager vanwege de teleurstellend verlopen cruise een financiële tegemoetkoming wenst is daarvoor, nu de reisorganisator zich op overmacht kan beroepen, geen grond aanwezig.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 25 september 2009.